E-posteri i video prezentacije: 

 

 1. Marija Šarić (Zagreb): Uloga nesvjesnog u psihofarmakoterapiji
 2. Špiro Janović (Zagreb): Empatija i trauma - PDF
 3. Jasminka Horvatić, Zorana Kušević & L Kušević (Zagreb): Empatija, emocionalna kompetencija i emocionalna pismenost - PDF
 4. Ivan Samardžić Ilić, Zorana Kušević, V N Zorić Bačurin & Herman Vukušić (Zagreb): Važnost empatije: Od medicinske edukacije do medicinske prakse i privatnog života - PDF
 5. Milena Skočić Hanžek, T Bagarić, D Ljubas Kelečić & Željko Krznarić (Zagreb): Multidisciplinarni pristup u liječenju inflamatornih bolesti crijeva: Važnost emocionalnih čimbenika i empatičnosti liječnika - VIDEO
 6. Saša Jevtović (Zagreb): Empatija u kliničkim istraživanjima u osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima
 7. Jasminka Matić (Popovača): Gradimo kulturu empatije zajedno - PDF
 8. Aldenita Matić, Ana Gudelj Gračanin, Lana Mužinić Marinić & Jadranka Morović Vergles (Zagreb):Empatija u obiteljima kroničnih bolesnika - PDF
 9. Emil Vrkljan & Ivan Ljubić (Zagreb): Kako prevenirati sindrom sagorjelosti u liječnika iz perspective kulture empatije - VIDEO
 10. Barbara Mia Marčić & Lea Ivić (Mostar): Empatija u zdravstvenoj skrbi i medicini - VIDEO
 11. Dea Barać (Zagreb): Kultura empatije: Konflikt, suradnja, integracija i koherencija - PDF
 12. Luka Ćorić (Zagreb): Placebo u kulturi empatije
 13. Tomislav Badel, Andreja Carek, Sandra Anić Milošević, Vanja Bašić Kes, Ivana Savić Pavičin, Dijana Zadravec (Zagreb): Povezanost između anksioznosti i bruksizma u bolesnika s trigeminalnom neuralgijom - PDF
 14. Sanja Janović: Empatija u online psihoterapijskoj grupi - PDF