Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

Hrvatski institut za istraživanja i edukaciju o mentalnom zdravlju

 

Organizacijski odbor: Miro Jakovljević (Zagreb) predsjednik, Darko Marčinko (Zagreb), Marina Šagud (Zagreb), Maja Bajs-Janović (Zagreb), Bjanka Vuksan Ćusa (Zagreb), Branka Aukst-Margetić (Zagreb), Davor Lasić (Split), Trpimir Glavina (Split), Rudolf Ljubičić (Rijeka)

Tajništvo: Sarah Bjedov (Zagreb) & Filip Mustać (Zagreb)

Internacionalni znanstveni odbor: Norman Sartorius (Geneva), Miro Jakovljević (Zagreb), Mira Jašović-Gašić (Beograd),  Ado Kučukalić (Sarajevo), Izet Pajevic (Tuzla), Mevludin Hasanovic (Tuzla), Blanka Kores-Plesničar (Ljubljana), Dragan Babić (Mostar)