PROGRAM 

 

Četvrtak 8. rujna 2022. godine
17.00-18.00 Izborna skupština Hrvatskog društva za kliničku psihofarmakologiju i biologijsku psihijatriju
18.00-19.00 Svečano otvaranje Kongresa

 

Petak 9. rujna 2022. godine
Predsjedavajući: Blanka Kores Plesničar & Rudolf Ljubičić
14.30-15.00 Miro Jakovljević (Zagreb):  Kultura kliničke empatije i kreativna psihofarmakoterapija: Temelj 
                     dobre kliničke skrbi o bolesniku 
15.00-15.20 Miroslava Jašović-Gasić & Ivana Timotijević (Beograd): Postoji li korelacija između empatije, 
                     suradljivosti bolesnika i učinka farmakoterapije?
15.20-15.40 Borjanka Batinić (Beograd ): Empatija i etika psihofarmakoterapije
15.40-16.00 Maja Bajs Janović (Zagreb): Neurobiološke osnove empatije
16.00-16.20 Darko Marčinko (Zagreb): Mentalizacija i empatija kod poremećaja ličnosti
16.20-16.40 Trpimir Glavina (Split): Empatijski jaz između liječnika i bolesnika
16.40-17.00 Zorana Kušević, Darko Marčinko & D Jurić Vukelić: Zašto medicina ne može bez empatije?
17.00-17.20 Nada Hančević Horvat, Nataša Ivanković & Saša Schmidt (Zagreb): Klinička empatija i rapport  
17.20-17.40 Davor Lasić (Split): Klinička empatija i terapijski savez 
17.40-18.00 Dražen Begić (Zagreb): Klinička empatija i racionalna farmakoterapija 
18.00-18.20 Amir Tahirović, Mirela Arnautović Tahirović & Sabina Kučukalić Empatija - Stečena vrlina ili 
                     naučena vještina:
18.20-18.40 Srđan Milovanović, Snežana Kecojević Miljević, Jasmina Barišić & Čedo Miljević (Belgrade): 
                    Empatija kao temelj za integraciju odnosa između farmakoterapije i psihoterapije
18.40-19.00 Slađana Ivezić Štrkalj, Vedran Bilić, Maja Bajs Janović & Darko Marčinko: Empatijska 
                     komunikacija i poboljšanju suradljivostibolesnika u uzimanju lijekova 
19.00-19.30 Rasprava 


Subota 10.rujna 2022.godine
Predsjedavajući: Ivana Ljubičić Bistrović &  Davor Lasić
14.30-14.50 Dragan Babić (Mostar): Klinička empatija i komplementarna medicina
14.50-15.10 Tonči Matulić: Teologija pred izazovima empatije
15.10-15.30 Bjanka Vuksan Ćusa: Duhovnost i empatija u kliničkoj praksi
15.30-15.50 Branka Aukst Margetic: Klinička empatija, osobni rast i personalni oporavak 
15.50-16.10 Ivana Ljubičić Bistrović, Rudolf Ljubičić  & Mario Tomljanović (Rijeka): Duhovnost – Snaga u 
                    terapijskom procesu 
16.10-16.30 Vedran Bilić, Darko Marčinko & Slađana Štrkalj Ivezić (Zagreb): Autogeni trening kao metoda za 
                     poboljšanje empatije 
16.30-16.50 Suzana Uzun, Oliver Kozumplik & Ninoslav Mimica (zagreb): Empatija i nuspojave psihofarmaka
16.50-17.10 Bojana Knežević, Hana Knežević, Anatoliy Goncharuk, Sofia Guerra-Paiva, Jose 
                    Joaquim Mira Solves: Jačanje emocionalne otpornosti zdravstvenih djelatnika nakon iskustva sekundarne viktimizacije
17.10-17.30 Marina Šagud (Zagreb): Klinička empatija i farmakoterapija shizofrenije 
17.30-17.50 Blanka Kores Plesničar (Ljubljana): Klinička empatija u liječenju depresije
17.50-18.10 Alma Mihaljević Peleš (Zagreb): Hrvatske kliničke smjernice za liječenje depresivnih poremećaja – 
                     Revidirane 2020  
18.10-18.25 Mirjana Delić (Ljubljana): Klinička empatija u liječenju  ovisnosti
18.25-18.40 Zrinka Kovačić Petrović: Empatija u zlouorabi alkohola: Je li ona bitna?
18.40-19.00 Polona Rus Prelog: Empatija i „ageism“ u gerijatrijskoj psihijatriji
19.00-19.30 Rasprava


Video prezentacije i e-posteri 

 1. Marija Šarić (Zagreb): Uloga nesvjesnog u psihofarmakoterapiji
 2. Špiro Janović (Zagreb): Empatija i trauma
 3. Jasminka Horvatić, Zorana Kušević & L Kušević (Zagreb): Empatija, emocionalna kompetencija i emocionalna pismenost 
 4. Ivan Samardžić Ilić, Zorana Kušević, V N Zorić Bačurin & Herman Vukušić (Zagreb): Važnost empatije: Od medicinske edukacije do medicinske prakse i privatnog života 
 5. Milena Skočić Hanžek, T Bagarić, D Ljubas Kelečić & Željko Krznarić (Zagreb): Multidisciplinarni pristup u liječenju inflamatornih bolesti crijeva: Važnost emocionalnih čimbenika i empatičnosti liječnika
 6. Saša Jevtović (Zagreb): Empatija u kliničkim istraživanjima u osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima
 7. Jasminka Matić (Popovača): Gradimo kulturu empatije zajedno
 8. Aldenita Matić, Ana Gudelj Gračanin, Lana Mužinić Marinić & Jadranka Morović Vergles (Zagreb):Empatija u obiteljima kroničnih bolesnika 
 9. Emil Vrkljan & Ivan Ljubić (Zagreb): Kako prevenirati sindrom sagorjelosti u liječnika iz perspective kulture empatije 
 10. Barbara Mia Marčić & Lea Ivić (Mostar): Empatija u zdravstvenoj skrbi i medicini 
 11. Dea Barać (Zagreb): Kultura empatije: Konflikt, suradnja, integracija i koherencija 
 12. Luka Ćorić (Zagreb): Placebo u kulturi empatije
 13. Tomislav Badel, Andreja Carek, Sandra Anić Milošević, Vanja Bašić Kes, Ivana Savić Pavičin, Dijana Zadravec (Zagreb): Povezanost između anksioznosti i bruksizma u bolesnika s trigeminalnom neuralgijom 
 14. Sanja Janović: Empatija u online psihoterapijskoj grupi

*Video prezentacije i e-posteri bit će objavljeni na web stranici kongresa. 

Nedjelja 11.rujne 2022.godine 
11.00-13.00 Radionica: Škola kreativne, na osobu usmjerene narrativne psihofarmakoterapije 
              Miro Jakovljević, Izet Pajevic, Mevludin Hasanović, Ahmed Pajevic & Nera Hodzic
              Kako povećati terapijsku učinkovitost u psihijatriji

13.00-13.30 Zatvaranje kongresa