Prijava sažetaka je otvorena. 

Rok za predaju sažetaka: 21.8.2022. 

Sažeci se prijavljuju isključivo online. 

Odabrani radovi bit će objavljeni u kongresnom suplementu časopisa Psychiatria Dnubina

 

Uputa za pisanje sažetaka:

 • duljina: max 300 riječi
 • prihvaćaju se sažeci na engleskom jeziku jeziku
 • naslov bi trebao biti kratak, informativan i sadržavati glavne ključne riječi
 • potrebno je navesti puna imena autora i naslove pozicija u odgovarajućim institucijamam te adrese institucija u kojima je rad obavljen
 • kontakti autora - puna poštanska i e-adresa, telefonski broj, odjel, ustanova, grad i država


 

E-POSTERI: 

Na ovom simpoziju koristit ćemo e-postere umjesto konvencionalnih tiskanih plakata kako bismo smanjili potrošnju papira i troškove povezane s ispisom i laminiranjem konvencionalnih plakata.
Svi prihvaćeni posteri bit će objavljeni na web stranici kongresa i prikazani u kongresnoj dvorani tijekom trajanja kongresa. 

Osim objave samog postera, autori maju mogućnost prezentirati svoje postere i putem video snimke u mp4 formatu, maksimalne duljine do 5 minuta koje će biti objavljene na web stranici kongresa. Prezentacija postera putem video snimke nije obavezna. Prezentacije postera u mp4 formatu pošaljite na mail adresu silvija.matic@penta-zagreb.hr

Rok za predaju e-postera i mp4 prezentacija postera je 01. rujna 2022. 

 

Upute za pripremu E-postera 

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu.

 • dimenzije e-postera moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png).

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
 • molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 
 • e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm. 
 • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.