hdio sol

U ime Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva i Organizacijskog odbora redovitog zajedničkog sastanka s Društvom za internističku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora, srdačno Vas pozdravljam.


Cilj ovog sastanka je promicanje najviših standarda ljekarničke skrbi onkoloških bolesnika, a cilj samog programa je edukacija onkoloških ljekarnika u praksi i njihovo uključivanje u multiprofesionalni zdravstveni tim kao aktivnih sudionika. Na taj se način unaprjeđuje učinkovitost i kvaliteta pružanja zdravstvene skrbi. Ovakvi sastanci pružaju posebnu mogućnost razvoju multiprofesionalne skrbi onkološkog bolesnika, u koju su uključeni svi zdravstveni profesionalci. Na taj se način učinkovito koriste financijski resursi i poboljšava sigurnost svih: onkoloških bolesnika i zdravstvenih profesionalaca.

Stručni rad skupa obuhvaća različite teme: sigurno rukovanje antineoplastičnim lijekovima, nove lijekove u liječenju solidnih tumora, farmakovigilanciju, digitalnu farmaciju u onkologiji, edukaciju na području onkološke farmacije, oralne antineoplastične lijekove, ljekarničku skrb onkoloških bolesnika te prikaze slučajeva iz svakodnevne prakse, tematske radionice, aktivno sudjelovanje u realizaciji nacionalne strategije za borbu protiv raka kao i pozicioniranje onkološkog ljekarnika u multiprofesionalnom zdravstvenom timu. Protok i razmjena znanja, iskustava i prakse u svakodnevnom radu najvredniji su razlog prisustvovanja ovom skupu.

 

Predsjednica Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva
Prof.dr.sc. Vesna Pavlica, mag.pharm