hdio sol

 

  Za uplate do 30.06.2019. Za uplate od 01.07.2019.
Kotizacija - liječnici specijalisti i magistri farmacije 1.500 HRK 2.000 HRK
Kotizacija - specijalizanti i medicinske sestre 1.000 HRK 1.200 HRK
Kotizacija - dnevne 800 HRK 1.000 HRK
Kotizacija - osobe u pratnji 1.000 HRK 1.200 HRK
Kotizacija - pojedinačne predkongresne radionice 600 HRK 700 HRK

 

Redovna kongresna kotizacija uključuje:

 • nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
 • kongresne materijale (konačni program, knjigu sažetaka)
 • nazočnost na svečanom otvorenju Kongresa, domjenku dobrodošlice
 • osvježenje u stankama, ručkove 25. i 26.10.2019. te zajedničko završno druženje
 • bodove Hrvatske liječničke komore i Hrvatske ljekarničke komore

Jednodnevna kongresna kotizacija uključuje:

 • nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
 • kongresne materijale (konačni program, knjigu sažetaka)
 • pauze za kavu i ručak za određeni dan
 • bodove Hrvatske liječničke komore i Hrvatske ljekarničke komore

Kotizacija za osobu u pratnji uključuje:

 • nazočnost na svečanom otvorenju Kongresa, domjenku dobrodošlice
 • osvježenje u stankama, ručkove 25. i 26.10.2019. te zajedničko završno druženje

VAŽNI DATUMI:
30.09.2019. - rok za rezervaciju smještaja
 

SLUŽBENI JEZIK KONGRESA


Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano).