hdio sol

TEME:

 • Sigurno rukovanje antineoplastičnim lijekovima: implementacija novih informatičkih tehnologija
 • Osiguranje kvalitete priprave antineoplastičnih lijekova: MASHA projekt
 • Serijalizacija lijekova: značenje, zakonska regulativa, praksa i prvi rezultati
 • Robotizacija i sigurna priprava antineoplastičnih lijekova
 • Interakcije ciljane biološke terapije s drugim lijekovima
 • Personalizirana farmacija i medicina u onkologiji: utjecaj na ljekarničku praksu
 • Suportivna terapija onkoloških bolesnika u svakodnevnoj ljekarničkoj praksi
 • Oralni antineoplastični lijekovi i svakodnevnoj ljekarničkoj praksi
 • Digitalna onkološka farmacija: inovativni digitalni uređaji u svakodnevnoj ljekarničkoj praksi
 • Nutritivna potpore onkoloških bolesnika, ljekarničke intervencije i adherencija
 • Novi pristup u dijagnozi, predviđanju i praćenju terapijskog odgovora te procjeni ishoda liječenja malignih bolesti
 • Edukacija onkoloških ljekarnika: kvalitetna edukacija za kvalitetnu uslugu
 • Nacionalna strategija za borbu protiv raka: aktivna uloga onkološkog ljekarnika i rad s bolesnicima i drugim zdravstvenim profesionalcima

Također će se održati radionice na temu:

 • Onkološki bolesnik i febrilna neutropenija
 • Digitalna farmacija: upoznavanje s alatima koji procijenjuju vrijednost medicinske mobilne aplikacije
 • Nutritivna potpora onkoloških bolesnika
 • Liječenje boli kod onkoloških bolesnika 
 • Sveobuhvatno gensko profiliranje kod različitih vrsta tumora
 • Izrada plana ljekarničke skrbi bolesnica s rakom dojke: suradnja zdravstvenih profesionalaca u multiprofesionalnom timu