Registracija

 

Kotizacije za predavače: 1.310 kn

Kotizacija uključuje:

- Prijavu rada za predavače

- Svečano otvaranje kongresa

- Ulaz na sva predavanja i prostor za izlagače

- Pauze za ručak i kavu

- Kongresnu torbu s materijalima

- Kongresne sažetke

- Potvrdnicu o sudjelovanju

 

 

 

Kotizacije za publiku: 810 kn

Kotizacija uključuje:

- Svečano otvaranje kongresa

- Ulaz na sva predavanja i prostor za izlagače

- Pauze za ručak i kavu

- Kongresnu torbu s materijalima

- Kongresne sažetke

- Potvrdnicu o sudjelovanju

 

 

 

Kotizacije za studente: 150 kn

Kotizacija uključuje:

- Svečano otvaranje kongresa

- Ulaz na sva predavanja i prostor za izlagače

- Kongresnu torbu s materijalima

- Kongresne sažetke

- Potvrdnicu o sudjelovanju 

 

Za press akreditacije ljubazno molimo kontaktirati info@lux-promocija.com