INFO DAN MREŽA I INICIJATIVA:
Europass, Euroguidance, Eurodesk, eTwinning, ECVET, Youthpass i Eurydice

Novi Europass za novo doba – korak naprijed za profesionalno usmjeravanje

28. listopada 2020. | virtualno u vašem domu, zbornici ili učionici

Program

Uvod

9.45 – 10.00

Registracija sudionika na platformu

10.00 – 10.25

Pozdrav okupljenima i uvod u teme Info dana

Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU

Martin le Vrang, Europska komisija

Predstavljanje mreža i inicijativa Agencije za mobilnost i programe Europske unije/ Predstavljanje programa

Mia Trcol, Euroguidance / Europass, Agencija za mobilnost i programe EU

Novi Europass portal

10.25 – 10.50

Prezentacija: Novi Europass za novo doba
Predstavljanje novog portala i brojnih digitalnih funkcionalnosti u kontekstu rada u školi

Mia Trcol, Euroguidance / Europass, Agencija za mobilnost i programe EU

10.50 – 11.00

Pauza

11.00 – 12.00

Panel rasprava: „Kako do idealnog zanimanja – upoznavanje vlastitih vještina“
Kako koristimo Europass životopis u radu s učenicima ili „sve što radite se pika“

Moderatorica: Maja Parmač Kovačić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

Panelisti:

Branka Perić, OŠ Gradac

Ana Boban Lipić, XVIII. Gimnazija

Mateja Tolj, CISOK Zagreb

Tomislav Bogdan, CET platforma Hrvatska

12.00 – 12.10

Pauza / priprema za radionice

Zoom radionice

12.10 – 13.05

Prvi blok radionica

1a

„Umjetnost“ pisanja životopisa i molbe za posao

Maja Parmač Kovačić, Filozofski fakultet u Zagrebu

2a

Znalac genijalac za Europass

Mia Trcol, Euroguidance/ Europass, Agencija za mobilnost i programe EU

3a

Korištenje Europassa u radu s učenicima

Ana Boban Lipić, XVIII. Gimnazija

4a

Kojih je to 10 stvari?

Zrinka Suk, Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj

5a

Alati za prikupljanje informacija i vrednovanje znanja i sposobnosti

Marko Brajković, Osnovna škola Lovas

Daniela Usmiani, Srednja škola Bedekovčina

6a

Kreiranje ishoda učenja za međunarodnu mobilnost

Andreja Uroić Landekić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Karolina Brleković, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Ivica Matić, Škola za medicinske sestre Mlinarska

13.10 – 14.05

Drugi blok radionica

1b

„Umjetnost“ pisanja životopisa i molbe za posao

Maja Parmač Kovačić, Filozofski fakultet u Zagrebu

2b

Znalac genijalac za Europass

Mia Trcol, Euroguidance/ Europass, Agencija za mobilnost i programe EU

3b

Korištenje Europassa u radu s učenicima

Ana Boban Lipić, XVIII. Gimnazija

4b

Kojih je to 10 stvari?

Zrinka Suk, Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj

5b

Alati za prikupljanje informacija i vrednovanje znanja i sposobnosti

Marko Brajković, Osnovna škola Lovas

Daniela Usmiani, Srednja škola Bedekovčina

6b

Kreiranje ishoda učenja za međunarodnu mobilnost

Andreja Uroić Landekić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Karolina Brleković, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Ivica Matić, Škola za medicinske sestre Mlinarska

14.05 – 14.15

Zaključak

Završetak događanja

Organizator zadržava pravo izmjene programa.

Radionice

RADIONICA BR. 1

Ime izvođača radionice, ustanova

Maja Parmač Kovačić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

Ime radionice

„Umjetnost“ pisanja životopisa i molbe za posao

Kratki opis radionice
(300 riječi)

Životopis i molba za posao su prva „slika o nama“ koju potencijalni budući poslodavci imaju priliku vidjeti. U okviru ove radionice polaznici će dobiti osnovne smjernice i preporuke za pisanje životopisa i molbe za posao. Osim toga, kroz različite ogledne primjere polaznici će se upoznati s karakteristikama dobro i loše napisanih životopisa i molbi. Znanja koja će steći u okviru ove radionice polaznici će moći će iskoristiti u svom radu s učenicima, prilikom izrade njihovih vlastitih životopisa i molbi za posao.

Ciljna skupina

(stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, edukacijski rehabilitator, nastavnik; osnovna ili srednja škola..)

Namijenjeno stručnim suradnicima u srednjim školama.

RADIONICA BR. 2

Ime izvođača radionice, ustanova

Mia Trcol, Euroguidance/ Europass, Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Ime radionice

Znalac genijalac za Europass

Kratki opis radionice
(300 riječi)

Mislite li da znate sve o Europass životopisu?

Jeste li znali da je Europass ove godine zaživio u potpuno novom i modernom ruhu uz mnoštvo novih digitalnih funkcionalnosti i mogućnosti za pronalazak „onog pravog“ obrazovanja ili zaposlenja širom Europe?

U okviru ove radionice polaznici će imati priliku registrirati se na novom Europass portalu uz osnovne smjernice i preporuke za izradu, pohranu i korištenje životopisa za bezbroj životnih situacija – bilo da se želite obrazovati na nekom europskom učilištu, raditi svoj idealni posao bilo gdje u Europi, ili se jednostavno informirati o procedurama za obrazovanje i zapošljavanje u različitim europskim zemljama.

Znanja koja će steći u okviru ove radionice polaznici će moći iskoristiti u svojem radu s učenicima različitih uzrasta, prilikom izrade životopisa, promišljanja njihovih vještina i kompetencija te planiranja karijere.

Ciljna skupina

(stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, edukacijski rehabilitator, nastavnik; osnovna ili srednja škola..)

Namijenjeno svim ciljnim skupinama.

RADIONICA BR. 3

Ime izvođača radionice, ustanova

Ana Boban Lipić, XVIII. Gimnazija

Ime radionice

Kako koristiti životopis u radu s učenicima

Kratki opis radionice
(300 riječi)

Životopis i motivacijsko (popratno) pismo prva su slika o nama koju prezentiramo prilikom prijave na natječaje za stipendije, studentske razmjene, praksu, posao i sl. Ponekad upravo o tom prvom dojmu ovisi hoćemo li proći u sljedeći krug i imati priliku predstaviti sve svoje vještine, talente i potencijale.

Stoga je važno učenike upoznati s Europasss portalom te osnovnim elementima životopisa i motivacijskog pisma. Očekivani ishodi nakon provedbe ove  radionice u školi su da učenici mogu:

  • objasniti svrhu i strukturu životopisa i motivacijskog pisma
  • razlikovati različite formate životopisa te motivacijsko pismo za natječaj na oglas i bez oglasa
  • razlikovati dobre od loših primjere životopisa i motivacijskog pisma
  • prepoznati najčešće pravopisne i gramatičke pogreške
  • razlikovati bitne od nebitnih informacija u životopisu i motivacijskom pismu
  • opisati koje i kako istaknuti svoje kvalitete u funkciji natječaja
  • napisati svoj životopis i motivacijsko pismo u skladu sa zahtjevima natječaja na koje se prijavljuju.

Ciljna skupina

(stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, edukacijski rehabilitator, nastavnik; osnovna ili srednja škola..)

Namijenjeno svim ciljnim skupinama.

RADIONICA BR. 4

Ime izvođača radionice, ustanova

Zrinka Suk, Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj, Zagreb

Ime radionice

Kojih je to 10 stvari?

Kratki opis radionice
(300 riječi)

U okviru radinice sudionicima će biti predstavljen alat za prepoznavanje učenja namijenjen osobama koje rade s mladima u različitim kontekstima. Alat potiče prepoznavanje, bilježenje i vrednovanje ishoda učenja stečenih neformalnim i informalnim učenjem.

Alat može poslužiti edukatorima kao jedan od pomoćnih alata za usmjeravanje mladih, osnaživanje mladih da uče o sebi, onome što im je bitno i budu zadovoljni svojim individualnim procesom učenja.

Na radionici ćemo se upoznati s alatom te ga imat priliku isprobati. Sudionici će također dobiti savjeti za korištenje alata i primjere kako sadržaj dobiven alatom može biti predstavljen kao atraktivan digitalni materijal.

Ciljna skupina

(stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, edukacijski rehabilitator, nastavnik; osnovna ili srednja škola..)

Namijenjeno svima koji rade s mladima starijima od 15.

RADIONICA BR. 5

Ime izvođača radionice, ustanova

Marko Brajković, Osnovna škola Lovas

Daniela Usmiani, Srednja škola Bedekovčina

Ime radionice

Alati za prikupljanje informacija i vrednovanje znanja i sposobnosti

Kratki opis radionice
(300 riječi)

Kako prikupiti informacije od zaposlenika i učenika? Kako kvalitetno analizirati učinak nastave na daljinu pomoću digitalnih anketnih upitnika i stvoriti zanimljive vizulane prikaze rezultata?

Kako kvalitetno sumativno i formativno vrednovati učenička postignuća u situaciji nastave na daljinu?

SurveyMonkey je najpopularniji besplatni alat namijenjen jednostavnoj izradi online anketa i upitnika.

Quizziz je digitalni alat za izradu kvizova u kojima se mogu zadavati pitanja jednostrukog i višestrukog odgovora.

Radionica će otkriti osnove rada u alatima i na primjerima dobre prakse pokazati kako je moguće prilagoditi rad korisnika u mrežnom okruženju.

Ciljna skupina

(stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, edukacijski rehabilitator, nastavnik; osnovna ili srednja škola..)

Namijenjeno svim ciljnim skupinama.

RADIONICA BR. 6

Ime izvođača radionice, ustanova

Andreja Uroić Landekić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Karolina Brleković, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Ivica Matić, Škola za medicinske sestre Mlinarska

Ime radionice

Kreiranje ishoda učenja za međunarodnu mobilnost

Kratki opis radionice
(300 riječi)

Jedan od ključnih preduvjeta za uspješno usvajanje novih znanja je kreiranje jasnih i kvalitetnih ishoda učenja. Na radionici ćete dobiti korisne savjete i detaljan opis svih koraka u procesu – od planiranja i kreiranja pa sve do vrednovanja i priznavanja ishoda učenja.

Radionica je namijenjena svim osobama koje kreiraju planove i programe s ciljem stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija. Radionicu će voditi članovi hrvatske Radne skupine stručnjaka za ECVET: Andreja Uroić Landekić (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Karolina Brleković (Elektrotehnička i prometna škola Osijek) i Ivica Matić (Škola za medicinske sestre Mlinarska).

Ciljna skupina

(stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, edukacijski rehabilitator, nastavnik; osnovna ili srednja škola..)

Namijenjeno svim ciljnim skupinama.