hdio sol

16:00 - 16:30 Satelit / Satellite Symposium 1
16:35 - 17:05 Satelit / Satellite Symposium 2
17:10 - 17:55 Satelit / Satellite Symposium 3
18:00 OTVARANJE KONGRESA - Congress opening ceremony
18:20 M. Šekerija: Epidemiologija raka u Hrvatskoj/Epidemiology of cancer in Croatia
18:40 S. Pleština: NPPR - "Nacionalni plan protiv raka: što nam donosi i kako ga implementirati?”
18:50 M. Samaržija: Nacionalni program ranog otkrivanja raka bronha
19:00 A. Budisavljević: Mjesto i značaj nekliničkih bolničkih centara u skrbi i tretiranju onkoloških bolesnika danas i „second look“ pogled na Nacionalni plan borbe protiv raka
19:15 - 20:00 Panel diskusija / Panel discussion TBA: (predstavnici onkoloških društava, radiologa, kirurga, patologa, farmaceuta, MZ, HZZO, HZJZ, udruge bolesnika ….)
20:30 Koktel dobrodošlice / Welcoming Reception

 

8:30 - 9:00 Satelit / Satellite Symposium 4
9:00 - 9:30 D. Herceg, D. Trivanović:  ASCO hightlights
9:30 - 10:00 B. Belev, I. Bilić: ESMO highlights
10:00 - 10:30 Satelit / Satellite Symposium 5
10:30 - 10:45 PAUZA / COFEE BREAK AND POSTER VIEWING
10:45 - 12:15 SEKCIJA RAK DOJKE / BREAST CANCER SESSION
(In memoriam - prim. dr. sc. Rudolf Tomek) 
Moderatori sekcije / Section moderators: N. Dedić Plavetić, S. Pleština, R. Šeparović, D. Vrbanec

Liječenje raka dojke u vrijeme brze promjene dokaza - izazovne kliničke situacije / Breast cancer treatment in the era of rapidly changing paradigm - challenging clinical situations 

 
  1. Klinička situacija / Clinical situation:
P. Vuković, T. Silovski: Indolentna i/ili oligometastatska bolest - multidisciplinarnim pristupom do dugogodišnjeg preživljenja  / Indolent and/or oligometastatic disease - from multidisciplinary approach to long-term survival 

Panel diskusija /  panel discussion:  K. Antunac, A. Budisavljević, V. Cesarec, G. Horvatić Herceg, I.Pedišić, I. Petrović

 
  2. Klinička situacija / Clinical situation:
M. Perković, Lj.  Vazdar: Poštedni kirurški pristup pazušnim limfnim čvorovima nakon dobrog odgovora na neoadjuvantno  liječenje - pouzdanost biopsije limfnog čvora stražara kod inicijalno pozitivnih limfnih pazuha / Sentinel lymph node biopsy after the good response to neoadjuvant therapy in patients with initially positive axilla - potentials and pitfalls 

Panel diskusija / Panel discussion: K. Antunac, B. Brkljačić, G. Horvatić Herceg, R. Kelemenić Dražin, M.Prutki, A. Roth, S. Šitić, R. Žic

 
  3. Klinička situacija / Clinical situation:
M. Miletić,  N. Dedić Plavetić: Koga možemo poštedjeti adjuvantne kemoterapije u eri multigenskog profiliranja? Uloga tumorskog profiliranja u metastatskoj bolesti / Who can be spared adjuvant chemotherapy in the era of multigenomic profiling? Role of tumour profiling in the metastatic setting. 

Panel diskusija / Panel discussion: I. Bilić, I. Brčić, M. Jazvić, M. Milković Periša

 
12:15 - 12:45 Satelit / Satellite Symposium 6
12:45 - 13:25 PLENARNO PREDAVANJE/ PLENARY LECTURE
P.Reichardt:  Pregled liječenja mekotkivnih sarkoma i nadolazeće terapije / Treatment of adult soft tissue sarcoma; an overview and future perspectives
 
13:30 - 14:00 Satelit / Satellite Symposium 7
14:00 - 15:00 RUČAK I RAZGLED POSTERA / LUNCH AND POSTER VIEWING
15:00 - 15:30 Satelit / Satellite Symposium 8
15:30 - 17:00 SEKCIJA KOŽNI TUMORI / SKIN CANCERS SESSION

Moderatori sekcije / Session moderators:  D. Herceg, J. Ocvirk 

Današnji izazovi u liječenju melanoma kroz kliničke prikaze /  Current challenges  in melanoma treatment - clinical cases

PREZENTACIJA KLINIČKIH SLUČAJEVA / CLINICAL CASES  PRESENTATION
 
  1) M. Golčić: Kompletna disekcija limfnog bazena u slučaju pozitivnog sentinel čvora - DA ili NE / Complete lymph node dissection after positive sentinel lymph node biopsy- YES or NO
  2) K. Blažičević: Odabir prvolinijskog liječenja kod metastatskog BRAF mutiranog melanoma / Optimal first line treatment of metastatic B-raf mutated melanoma
  3) L. Simetić: Nuspojave imunoterapije- klinički primjeri / Immunotherapy related adverse events- clinical cases
  4) K. Međugorac: Nuspojave BRAF i MEK inhibitora / B-raf and mek inhibitors adverse events
Panel diskusija / panel discussion:  S. Dotlić, D. Herceg, G. Horvatić Herceg,  L. Kandolf Sekulović, D.Mijatović, J. Ocvirk, L. Simetić,  D. Štulhofer Buzina  
 
16:40 - 17:00 PLENARNO PREDAVANJE / PLENARY LECTURE
J.Ocvirk: Liječenje nemelanomskih tumora kože / Non melanoma skin cancers; treatment and clinical cases
 
17:00 - 17:15 PAUZA / COFEE BREAK AND POSTER VIEWING
17:15 - 18:00 METASTAZE MOZGA / BRAIN METASTASES
A. Mišir: Moždane metastaze / Brain metastases
Panel diskusija / panel discussion:  posebnosti tretmana meta melanoma, dojke i pluća / specifics of melanoma, breast and lung brain mets treatment) -  J. J. Grah, D. Herceg, M. Jakopović, S. Pleština, T. Silovski, M. Skoblar Vidmar
 
 
18:00 - 19:00 SEKCIJA MLADIH ONKOLOGA / YOUNG ONCOLOGIST SECTION
A. Tečić Vuger: Uvod, Sekcija mladih onkologa HDIO / Intro, Young Oncologist Section of Croatian Society for Medical Oncology 

Hitna stanja u onkologiji / Oncological emergencies

 
  1. J. Kuharić, K. Urch: Febrilitet u neutropeničnog bolesnika / Febrile neutropenia
  2. Lj. Radmilović Varga, J. Raguž:  Sindrom gornje šuplje vene / Superior vena cava syndrome
  3. I. Vukovac Šokec, D. Tomek: Hiperkalcijemija u zloćudnoj bolesti / Malignant hypercalcemia
8:30 - 9:00 Satelit / Satellite Symposium 9
9:00 - 10:30 SEKCIJA RAK PLUĆA  / LUNG CANCER SESSION
ZNAMO LI LIJEČITI RAK PLUĆA NEMALIH STANICA DANAS? /  DO WE KNOW HOW TO TREAT NSCLC PATIENTS TODAY?

Moderator sekcije / Session moderator: D. Radosavljević, M.  Samaržija, D.Trivanović,  
  1.

M. Boban: Multidisciplinarnost u liječenju bolesnika s ranijim stadijima raka pluća Multidisciplinary treatment in earlier stages of non-small cell lung cancer 
B. Mamić: Prikaz slučaja bolesnika s inoperabilnim III stadijem bolesti  / Clinical case presentation – patient with inoperable stage III disease

Diskusija panelista / Panel discussion: S. Badovinac, L. Batelja, M. Boban, M. Jakopović, Z. Janevski, A. Marušić, S. Pleština, S. Smojver, M. Skoblar Vidmar

  2. S. Pleština: Liječenje bolesnika s rakom pluća i pozitivnim driver mutacijama
Treatment of lung cancer patients with positive driver mutations

A.M. Kovač Peić: Prikaz slučaja EGFR+ bolesnika /Clinical case presentation - patient with EGFR mutation                                              
Diskusija panelista / Panel discussion: S. Badovinac, L. Batelja, M. Boban, M. Jakopović, Z. Janevski, A. Marušić, S. Pleština, S. Smojver, M. Skoblar
  3.

M. Jakopović : Koje bolesnike s rakom pluća trebamo liječiti imunoterapijom i kada?
Which lung cancer patients should be treated with immunotherapy and when?

A. Bačelić Gabelica: Prikaz slučaja bolesnice s metastatskim karcinomom pluća ne-malih stanica liječene imunoterapijom / Clinical case presentation –patient with metastatsic nsclc and immunotherapy treatment   

Diskusija panelista / Panel discussion: S. Badovinac, L. Batelja, M. Boban, M. Jakopović, Z. Janevski, A. Marušić, S. Pleština, S. Smojver, M. Skoblar

10:30 - 11:00 Satelit  / Satellite Symposium 10
11:00 - 11:15 PAUZA / COFEE BREAK AND POSTER VIEWING
11:15 - 11:45 Satelit  / Satellite Symposium 11
11:45 - 13:00 SEKCIJA POTPORNO LIJEČENJE I PALIJATIVNA SKRB / SUPPORTIVE AND PALLIATIVE CARE SESSION
Moderatori sekcije / Session moderators: B. Belev, R. Dobrila-Dintinjana, Ž. Vojnović
 
1.  M. Pavlović:  Novi pristup unaprijeđenju liječenja ambulatornih bolesnika s febrilnom neutropenijom niskog rizika / A novel approach to improving ambulatory outpatient management of low risk febrile neutropenia
2.  N. Bučić, Ž. Vojnović: Učinak tjelesne aktivnosti na tijek i ishod liječenja onkoloških bolesnika / The effect of physical activity on treatment and its outcomes in oncology patients 
3.  M. Nalbani,  N. Dedić Plavetić: Primjena  novih oralnih antikoagulansa u profilaksi i liječenju tromboembolijskih komplikacija u onkoloških bolesnika / The role of new oral anticoagulant drugs in prophylaxis and therapy of thromboembolic complications in oncology patients
4.  M. Golčić, R. Dobrila-Dintinjana: Uloga parenteralne nutritivne terapije u onkoloških bolesnika / The role of parenteral nutrition in oncology patients  
5.  M. Mravak-Stipetić: Stomatološki zahvati i oralno zdravlje u onkoloških bolesnika / Dental procedures and oral health in cancer patients
13:00 - 14:00 SEKCIJA GINEKOLOŠKIH TUMORA / GYNECOLOGICAL ONCOLOGY SESSION
Ginekološki tumori: terapijske novosti i aktivno sudjelovanje internističkog onkologa u MDT-u / Gynecological malignancies: therapeutic novelties and active participation of medical oncologist in the MDT

Moderatori: A. Ćorušić, R. Šeparović

 
  1. M. Kovač: Rak vrata maternice / Cervical cancer
  2. M. Kršan: Neoadjuvantna terapija raka jajnika / Neoadjuvant treatment of ovarian cancer
  3. I. Nikles: Rekurentni rak jajnika  / Recurrent ovarian cancer
Panel diskusija / Panel discussion: V. Matković, B. Petrić Miše, Lj. Vazdar, G. Vujić
14:00 - 15:00 RUČAK I RAZGLED POSTERA / LUNCH AND POSTER VIEWING
15:00 - 15:30 Satelit /  / Satellite Symposium 12
15:30 - 17:00 SEKCIJA UROGENITALNI TUMORI / URO-ONCOLOGY SESSION
Moderatori sekcije / Session moderators: B. Belev, M. Gamulin, M. Gnjidić, F. Grubišić-Čabo, T. Omrčen
 
  1. Klinička situacija / Clinical situation:
Z. Antunac Golubić, M. Gnjidić: Urotelijalni karcinom: Može li neoadjuvantna kemoterapija biti standard? / Urothelial cancer: Could neoadjuvant chemotherapy be the standard?
Panel diskusija / Panel discussion: A.M. Alduk, S. Bulimbašić, M. Ćorić, M. Gamulin, A. El Saleh, T. Omrčen

 
  2. Klinička situacija / Clinical situation:
I. Kardum Fucak, M. Gnjidić: Karcinom prostate: Kako liječiti oligomestatsku bolest? / Urothelial cancer: Could neoadjuvant chemotherapy be the standard?
Panel diskusija / Panel discussion:  A. M. Alduk, T. Omrčen, S. Ovčariček, M. Solarić,  Ž. Vojnović

 
  3. Klinička situacija / Clinical situation:
A. Koši Kunac, B. Belev: Karcinom bubrega: Kako možemo interpretirati radiološki odgovor na imunoterapiju? / Kidney cancer: How could we interpret radiologic response to immunotherapy?
Panel diskusija / Panel discussion: A. M. Alduk, M. Čonkaš, M. Gamulin, M. Jazvić, T. Omrčen

 
17:00 – 17:15 PAUZA / COFEE BREAK AND POSTER VIEWING
17:15 - 18:00 Satelit / Satellite Symposium 13
18:00 – 19:00 HDIO HIGHLIGHTS - ORALNE PREZENTACIJE RADOVA I DODJELA NAGRADA ZA NAJBOLJE POSTERE / selected oral presentations and awards for best posters

Moderatori / Session moderators: N. Dedić Plavetić, Z. Dembić, R. Dobrila Dintinjana, F. Grubišić-Čabo, S. Kurbel, T. Ladenhauser, S. Pleština, M. Skelin, R. Šeparović, D. Trivanović, D. Vrbanec, D. Županc 

20:30 Zajednička večera / Get together dinner
8:30 - 9:00 Satelit /Satellite Symposium 14
9:00 - 10:30 TUMORI PROBAVNIH ORGANA / GI SESSION
Moderator sekcije / Session moderatori:  H. Golem, S. Pleština, E. Vrdoljak
9:00 - 9:15 B. Belev: Neuroendokrini tumori - 30 godina nakon oktreotida / Neuroendocrine tumors  - 30 years after octreotide
9:15 - 9:30 I. Goršić, B. Belev: Bolesnik sa metastatskim inzulinomom - vrijednost multidisciplinarnosti i individualnog pristupa / Patient with metastatic insulinoma - value of multidisciplaniraty and individual approach to patient
Prikaz slučaja / Case report

Panel diskusija / Panel discussion:  D. Mikulić, B. Romić, N. Rustemović, H. Silovski, S. Tomić, M. Vidović
9:30 - 9:45 N. Librenjak, I. Badžek: HCC - da li se mijenja koncept liječenja / HCC - Does the concept of treatment change?
9:45 - 10:00 D.Kekez, B. Belev: Bolesnik s tumorom jetre prije transplantacije jetre i nakon nje / Patient with liver tumor before and after liver transplantation
Prikaz slučaja  / Case report

Panel diskusija / Panel discussion: D. Mikulić, B. Romić, N. Rustemović, H. Silovski, S. Tomić, M. Vidović
10:00 - 10:15 J. Prejac:  Imunoterapija tumora GI trakta - gdje možemo očekivati pomake? / Immunotherapy GI tract tumors - where can we expect progress?
10:15 - 10:30 Z Rakušić:  Radioterapijska ablacija u liječenju jetrenih sekundarizama / Radiotherapy ablation in the treatment of liver metastases
10:30 - 11:00 Satelit / Satellite Symposium  15
11:00 - 11:15 PAUZA
11:15 - 11:45 PLENARNO PREDAVANJE/ PLENARY LECTURE
  E. Vrdoljak:  NPPR - Nacionalni plan protiv raka / National Cancer Control Plan
 
11:45 - 12:00 DISKUSIJA (Svi/All)
   
12:00 ZATVARANJE KONGRESA
   
12:15 - 13:00 SKUPŠTINA HDIO