hdio sol

STRUČNE OBAVIJESTI

prof.dr.sc. Stjepko Pleština, dr.med.

doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, prim. dr. med.

Klinika za onkologiju

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

e-mail: hdio@internistickaonkologija.hr

 

UPUTE ZA ONLINE SLANJE SAŽETAKA

Prijava sažetaka je zatvorena.

Svi poslani sažeci bit će objavljeni u suplementu Liječničkog vjesnika.

Svako obavezno polje online prijave sažetka mora biti ispunjeno. Kako bi sažetak bio uspješno poslan, na zadnjem koraku potrebno je kliknuti na gumb "Završi". Poslani sažetak  može se pregledati klikom na gumb "Pregled", a eventualne korekcije na poslanom sažetku moguće su do do 30. lipnja 2019. klikom na gumb "Uređivanje".

Autori prilikom online slanja sažetaka imaju mogućnost izbora:

A) kategorije: liječnik ili magistra farmacije

B) vrste sažetka: poster ili pozvani predavač

C) kategorije sažetka:

                  a) za sudionike (poster): standardni sažetak ili prikaz slučaja

                  b) za pozvane predavače: sažetak za plenarno predavanje, poster, in extenso rad

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Sažetke je potrebno slati dvojezično - na hrvatskom i engleskom jeziku

 • opseg sažetka: do 2000 slovnih znakova ne uključujući razmake
 • sažeci za plenarna predavanja nisu ograničeni brojem riječi
 • opseg in extenso rada: do 3000 riječi uključujući do 20 referenci
 • imena  i prezimena autora i koautora, afilijacija i naslov nisu uključeni u opseg sažetka niti rada
 • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
 • navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora na hrvatskom i engleskom jeziku
 • navesti e-mail adresu autora
 • sažeci trebaju sadržavati:

                     a) standardni sažetak: cilj, metode, rezultate, zaključak
                     b) prikaz slučaja: uvod, prikaz slučaja, zaključak

 • dozvoljen je upload jedne jednostavne tablice uz sažetak (u sažetku je potrebno označiti mjesto za tablicu (Tablica 1)
 • sažeci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor.

 

UPUTE ZA PRIPREMU POSTERA:

 • postere treba pripremiti na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru
 • dimenzije postera: 90 cm x 120 cm
 • posteri se donose osobno na Kongres
 • sve potrebno za postavljanje postera osigurava tehnički organizator