KONGRESNI ORGANIZATOR 


PENTA D.O.O.


Kontakt osoba: Tajana Dankić
Adresa: Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb 
Tel: 01 4628 609 | 01 4553 290 
Mob: 091 2015 951 
Fax: 01 4628 616 | 01 4553 284 
E-mail za sudionike: hok@penta-zagreb.hr
E-mail za sponzore: tajana.dankic@penta-zagreb.hr