FINALNI PROGRAM

 

 

14:00 – 20:00

REGISTRACIJA SUDIONIKA 

16:30 – 16:40

Eduard Vrdoljak: Svečano otvaranje

16:40 – 17:00

Javier Cortes: Breakthroughs in the breast cancer therapy

17:00 – 17:45

Satelitski simpozij: BMS

Primjena imunoonkoloških dokaza u multidisciplinarnom pristupu liječenju


Eduard Vrdoljak: Primjena nivolumaba u kombinaciji s ipilimumabom u prvoj liniji liječenja uznapredovalog karcinoma bubrega
Marija Gamulin: Podaci o učinkovitosti i sigurnosti primjene monoterapije nivolumabom u liječenju metastatskog karcinoma mokraćnog mjehura
Davorin Herceg: Obilježja imunoonkologije u liječenju melanoma od terapije za metastatsku bolest do adjuvantne primjene

 

17:45 – 18:30

Satelitski simpozij: ROCHE

Individulizirana onkologija – na putu od znanosti do kliničke prakse

Predavači:  Eduard Vrdoljak, Miroslav Samaržija, Marko Jakopović

18:30 – 19:15

Satelitski simpozij: ASTELLAS

“Dodajmo život godinama, a ne samo godine životu...”


Moderator: Tomislav Omrčen
Tomislav Omrčen: Zašto trebamo liječiti KRRP ranije? 
Mladen Solarić: Kojim bolesnicima s mKRRP XTANDITM najviše pomaže? 
Marija Gamulin: Što moramo razmotriti kada liječimo KRRP ranije? 

20:00 – 21:00

KOKTEL DOBRODOŠLICE

 

 

 

TUMORI PROBAVNOG SUSTAVA

 

Voditelji: Stjepko Pleština, Ilijan Tomaš

 

Panel: Stjepko Pleština, Ilijan Tomaš, Marko Zelić, Goran Poropat, Slavko Gašparev, Jasna Radić, Vesna Bišof, Josipa Flam, Luka Novosel, Jasmina Marić Brozić, Emil Kinda, Hrvoje Šobat

08:15 - 08:30

Goran Hauser: Dometi i ograničenja endoskopske dijagnostike tumora probavnog sustava

08:30 - 08:40

Slavko Gašparev: Uloga patologa u multidisciplinarnom liječenju raka debelog crijeva

08:40 – 08:50

Emil Kinda: HIPEC u liječenju gastrointestinalnih tumora

08:50 – 09:05

Vesna Bišof: Optimalno liječenje raka jednjaka

09:05 – 09:20

Jasmina Marić Brozić: Optimalno liječenje raka želuca i gastroezofagealnog prijelaza

09:20 – 09:35

Jasna Radić: Optimalno liječenje raka gušterače

09:35 – 09:50

Luka Novosel: Ablacijske metode u liječenju tumora probavnog trakta; svjetske mogućnosti i hrvatska stvarnost

09:50 – 10:05

Diskusija 

10:05 – 10:30

PAUZA ZA KAVU

10:30 – 11:00

Satelitski simpozij: SERVIER

Kontinuitet u liječenju metastatskog raka debelog crijeva i gušterače - podloga za produljenje života bolesnika uz održanje njegove kvalitete


Moderator: Eduard Vrdoljak
Eduard Vrdoljak: Post-hoc analiza učinka lijeka trifluridin/tipiracil kod bolesnika iz studije RECOURSE prema prognostičkim faktorima
Stjepko Pleština: Sigurnost i učinkovitost lijeka trifluridin/tipiracil u svakodnevnoj kliničkoj praksi kod bolesnika sa metastatskim kolorektalnim karcinomom
Borislav Belev: Liposomalni irinotekan: nova opcija u liječenju metastatskog karcinoma gušterače

11:00 – 11:15

Josipa Flam: Optimalno liječenje raka kolona

11:15 – 11:30

Hrvoje Šobat: Optimalno liječenje raka rektuma

11:30 – 12:10

Prikaz slučajeva uz raspravu

 

Mislav Čonkaš: Diseminirani karcinom debelog crijeva

 

Krešimir Tomić: Rektum

12:10 – 14:00

PAUZA ZA RUČAK

 

RAK PLUĆA

 

Voditelji: Miroslav Samaržija, Sanja Pleština

 

Panel: Miroslav Samaržija, Sanja Pleština, Lovorka Batelja, Joško Juričić, Tihana Pavić, Lea Galunić Bilić, Marko Jakopović, Marijo Boban

14:00 – 14:15

Lovorka Batelja: Optimalna patohistološka dijagnostika raka pluća danas

14:15 – 14:25

Joško Juričić: Kirurško liječenje NSCLC stadija I i II

14:25 - 14:35

Lea Galunić Bilić: Optimalnio onkološko liječenje NSCLC stadija I i II

14:35 – 14:50

Tihana Pavić: Optimalno liječenje NSCLC stadija III

14:50 – 15:05

Marko Jakopović: Kemoterapija i imunoterapija diseminiranog NSCLC 

15:05 – 15:20 

Marijo Boban: Ciljana terapija diseminiranog NSCLC

15:20 – 16:05

Prikaz slučajeva uz raspravu

 

Sonja Badovinac: EGFR mut +

Anuška Budisavljević: Paraneoplastični sindrom

16:05 – 16:30

PAUZA ZA KAVU

16:30 – 17:00

Satelitski simpozij: ROCHE

Izazovi u liječenju bolesnika s karcinomom pluća i kože


Marijo Boban: ALECENSA® u liječenju bolesnika s ALK+ NSCLC-om
Jasmina Marić Brozić: Možemo li bolje?

17:00 – 17:30

Satelitski simpozij: Boehringer Ingelheim

Liječenje lokalno uznapredovalog i metastatskog NSCLC-a


Moderator: Miroslav Samaržija
Marko Jakopović: Nintedanib u 2.liniji za bolesnike s NSCLC adenokarcinomom
Miroslav Samaržija: Afatinib u 1.liniji EGFR M+ uznapredovalog NSCLC

17:30 – 18:15

Satelitski simpozij: MSD

Kliničke dvojbe u dijagnostici i liječenju bolesnika s NSCLC
Panelisti: Snježana Tomić, Tihana Boraska Jelavić, Marko Jakopović

 

TUMORI GLAVE I VRATA I GLIOMSKI TUMORI

 

Voditelji: Josip Joachim Grah

 

Panel: Josip Joachim Grah, Zoran Rakušić, Ana Mišir-Krpan

18:15 – 18:30

Zoran Rakušić: Novosti u liječenju tumora glave i vrata

18:30 – 18:45

Ana Mišir-Krpan: Novosti u liječenju gliomskih tumora CNS-a

18:45 – 18:55

Diskusija

 

 

 

RAK DOJKE

 

Voditelji:  Eduard Vrdoljak, Ingrid Belac – Lovasić, Damir Gugić

 

Panel: Eduard Vrdoljak, Ingrid Belac – Lovasić, Damir Gugić, Paula Podolski, Damir Štimac, Snježana Tomić, Mladen Duduković, Katarina Antunac, Tajana Silovski, Martina Bašić Koretić, Manuela Avirovi

08:15 – 08:30

Damir Štimac: Optimalna slikovna dijagnostika raka dojke

08:30 – 08:45

Manuela Avirović: Uloga patologa u multidisciplinarnom liječenju raka dojke

08:45 – 09:00

Mladen Duduković: Uloga kirurga u multidisciplinarnom liječenju raka dojke

09:00 – 09:15

Katarina Antunac: Iradijacija nakon neoadjuvantnog sustavnog liječenja raka dojke

09:15 – 09:30

Martina Bašić Koretić: Optimalna terapija luminalnih tumora dojke

09:30 – 09:45

Tajana Silovski: Optimalna terapija HER2 pozitivnih  tumora dojke

09:45 – 10:00

Paula Podolski: Optimalna terapija trostruko negativnih  tumora dojke

10:00 – 10:30

Satelitski simpozij: PFIZER

Osvajanje novih vrhova u liječenju raka dojke
Moderator: Eduard Vrdoljak
Stjepko Pleština: Liječenje HR+/HER2- metastatskog raka dojke: dosadašnji napredak i put ispred nas 
Paula Podolski: Optimalna primjena CDK 4/6 inhibitora u kliničkoj praksi 
Eduard Vrdoljak: Trostruko negativni rak dojke: što je novo na horizontu?

10:30 – 10:45

PAUZA ZA KAVU

10:45 – 11:30

Prikaz slučajeva uz raspravu

 

Željko Vojnović: Luminalni tip

Maja Božić Šakić: HER2 poz

11:30 – 12:00

Satelitski simpozij: ROCHE 

Recent advances in the treatment of patients with aggressive breast cancer subtypes
Moderator: Eduard Vrdoljak
Eduard Vrdoljak: Continuum of care of HER2 positive breast cancer patients with APHINITY 
Javier Cortes: New hope for patients with mTNBC
Eduard Vrdoljak: Conclusion - From aggressive to favourable

12:00 – 12:30

Satelitski simpozij: NOVARTIS

Kisqali u liječenju HR+ /Her2- metastatskog karcinoma dojke
Moderator:  Eduard Vrdoljak
Eduard Vrdoljak: Novosti u liječenju HR+ /Her2- metastatskog karcinoma dojke karcinoma dojke lijekom Kisqali
Natalija Dedić Plavetić: Snaga učinkovitosti neovisno o endokrinom partneru
Martina Bašić Koretić: Sigurnost i kvaliteta života za vaše bolesnice

12:30 – 13:00

Satelitski simpozij: AMGEN

Amgenov doprinos u liječenju onkoloških bolesnika
Moderator: Eduard Vrdoljak
Eduard Vrdoljak: Amgen u borbi protiv raka dojke - zaokružena priča 
Paula Podolski: Kako primjeniti Amgenove biološke lijekove i biosimilare - prikaz slučaja 

13:00 – 14:30

PAUZA ZA RUČAK

 

GINEKOLOŠKI TUMORI

 

Voditelji: Višnja Matković, Branka Petrić Miše

 

Panel:Višnja Matković, Branka Petrić Miše, Lidija Beketić Orešković, Anastazija Aleksandrova, Tihana Boraska Jelavić, Jasna Marušić

14:30 – 14:45

Tihana Boraska Jelavić: Optimalno liječenje raka jajnika danas u Hrvatskoj

14:45 – 15:00

Anastazija Aleksandrova: Optimalno liječenje raka endometrija danas u Hrvatskoj

15:00 – 15:15

Jasna Marušić: Optimalno liječenje raka vrata maternice

15:15 – 15:45

Prikaz  slučajeva uz raspravu

 

Vanda Paradžik Pašalić: Rak jajnika

Kristina Katić: Cerviks

15:45 – 16:30

Satelitski simpozij: ASTRAZENECA

Olaparib – PARP inhibitor s najduljim iskustvom i novim izazovima
Moderator: Eduard Vrdoljak
Branka Petrić Miše: Što do sad znamo o liječenju raka jajnika olaparibom?
Natalija Dedić Plavetić: PARP inhibitori u liječenju raka dojke

16:30 – 16:45

PAUZA ZA KAVU

 

MELANOMI

 

Voditelji: Antonio Juretić, Ante Bolanča

 

Panel: Antonio Juretić, Ante Bolanča, Ira Pavlović-Ružić, Davorin Herceg, Nina Dabelić, Daška Štulhofer Buzina, Luka Simetić

16:45 – 16:55

Daška Štulhofer Buzina: Uloga dermatovenerologa u multidisciplinarnom liječenju kožnih tumora

16:55 – 17:10

Luka Simetić: Novosti u ciljanoj terapiji melanoma

17:10 – 17:25

Nina Dabelić: Novosti u imunoterapiji melanoma

17:25 – 17:55

Prikaz slučajeva uz raspravu

 

Spomenka Mikuš: Melanom

17:55 – 18:25

Satelitski simpozij: NOVARTIS

Nove mogućnosti u liječenju melanoma kombinacijom Tafinlar + Mekinist
Moderator:  Nina Dabelić
Branka Petrić Miše: Kombinacija Tafinlar/Mekinist u liječenju metastatskog melanoma
Jasmina Marić Brozić: Adjuvantno liječenje melanoma kombinacijom Tafinlar/Mekinist

18:25 – 18:55

Satelitski simpozij: MSD

Zbrinjavanje bolesnika s uznapredovalim melanomom u stvarnom životu
Panelisti: Nina Dabelić, Luka Simetić

20:30

GET TOGETHER DRUŽENJE

 

 

UROGENITALNI TUMORI

 

Voditelji: Mladen Solarić, Ana Fröbe

 

Panel: Mladen Solarić, Ana Fröbe, Katarina Vilović, Tihana Boraska Jelavić, Dag Zahirović, Marijana Jazvić, Marija Gamulin, Tomislav Omrčen, Kristian Krpina, Jure Murgić, Sandra Zekić Tomaš

08:15 – 08:30

Sandra Zekić Tomaš: Uloga patologa u multidisciplinarnom liječenju urogenitalnih tumora

08:30 – 08:45

Kristian Krpina: Optimalno kirurško liječenje raka mokraćnog mjehura

08:45 – 09:00

Jure Murgić: Optimalno sustavno liječenje raka prostate

09:00 – 09:15

Dag Zahirović: Dvojbe u odabiru optimalnog oblika radijacijskog liječenja raka prostate

09:15 – 09:45

Satelitski simpozij: ROCHE

TECENTRIQ®(atezolizumab) u kliničkoj praksi – prikaz slučaja
Predavači: Marija Gamulin, Marijana Jazvić

09:45 – 10:00

PAUZA ZA KAVU

10:00 – 10:30

Satelitski simpozij: SANOFI

Kemoterapija u liječenju raka prostate – gdje, kada i zašto?
Moderator: Marija Gamulin
Amit Bahl: Bristol cancer Institute, University Hospitals Bristol: Kemoterapija u liječenju raka prostate – gdje, kada i zašto?

10:30 – 11:00

Satelitski simpozij: PFIZER

Upravljanje liječenjem RCC-a u brzo razvijajućem okruženju
Moderator: Marija Gamulin
Marijana Jazvić: Put prema boljim terapijskim ishodima u mRCC:  koje prognostičke čimbenike treba uzeti u obzir? 
Tomislav Omrčen: Kako optimalno  liječiti mRCC u brzo razvijajućem okruženju? 
Marija Gamulin: Pogled u budućnost mRCC liječenja

11:00 – 11:15

Tomislav Omrčen: Optimalno liječenje raka mokraćnog mjehura

11:15 – 11:30

Marijana Jazvić: Optimalno sustavno liječenje raka bubrega

11:30 – 11:45

Marija Gamulin: Optimalno liječenje raka testisa

11:45 – 12:30

Prikaz slučajeva uz raspravu

 

Zdenka Gojković: Rak prostate

Inga Marijanović: Rak bubrega

12:30 – 12:35

ZATVARANJE KONGRESA

12:35 – 14:00

PAUZA ZA RUČAK

 

Program je moguće preuzeti OVDJE