Za prijave i sve obavijesti: danijela.curcic@penta-zagreb.hr

Hrvatska liječnička komora bodovat će skup prema Pravilniku o stručnom usavršavanju

Kotizacija: bez naknade.