Preliminarni program

08.00-08.30 Registracija (dvorana Opera, 17. kat)                         
08.30-09.00

Otvaranje simpozija

C. Lass – Flörl, ECMM: Uvodno predavanje

 
 

Moderatori: M. Jandrlić, V. Rezo-Vranješ, I. Mareković

09.00-09.15                  R. Vrhovac: Pristup dijagnostici, profilaksi i liječenju invazivnih gljivičnih infekcija kod hematoloških bolesnika
09.15-09.30

I. Mareković: Zašto je teško dokazati gljive kao uzročnike invazivnih infekcija?

09.30-09.40

A. Ostojić: Epidemiologija invazivne aspergiloze kod hematoloških bolesnika u KBC Zagreb

09.40-09.50 M. Tonkić: Epidemiologija Candida spp. u KBC Split
09.50-10.00 J. Babel: Invazivna kandidoza u jedinici intenzivnog liječenja
10.00-10.20

Z. Boras: Bronhoskopija u dijagnostici invazivnih plućnih mikoza – značenje i  izazovi

10.20-11.00 Rasprava
11.00-11.20 Stanka za kavu    
 

Moderatori: Mladen Knotek, Arjana Tambić-Andrašević, Zrinka Bošnjak

11.20-11.35

S. Mihaljević: Rizični čimbenici invazivnih gljivičnih infekcija kod bolesnika u kirurškoj jedinici intenzivnog liječenja

11.35-11.50 B. Baršić: Problem empirijskog liječenja invazivnih gljivičnih infekcija
11.50-12.05 R. Baronica: Algoritmi za dijagnostiku invazivnih gljivičnih infekcija u kirurškoj jedinici intenzivnog liječenja – primjena u praksi
12.05-12.15

T. Hudolin: Transplantacija bubrega i invazivne gljivične infekcije – prikaz slučaja

12.15-12.25

A. Vukić: Gljive u transplantaciji pluća – dijagnostički i terapijski izazovi u praćenju bolesnika

12.25-12.35

I.  Šimić-Merčep: Prikaz slučaja

12.35-13.10 Rasprava
13.15-14.30 Ručak u restoranu Kaptol  (prizemlje)  
 

Moderatori: Milivoj Novak, Sanja Pleško, Goran Tešović

14.30-14.45

M. Novak: Liječenje invazivnih gljivičnih infekcija u pedijatrijskoj jedinici intenzivnog liječenja

14.45-15.00

E. Bilić: Invazivne kandidoze kod pedijatrijskih hematoonkoloških bolesnika

15.00-15.15

S. Pleško: Ima li ispitivanje osjetljivosti značenje za primjenu antifungika?

15.15-15.25

T. Matić: Treba li raditi TDM?

15:25-15.35

G. Tešović: Fusarium kao uzročnik infekcija kod djece

15.35-15.45

D. Kardum, Domagoj Drenjavčević: Invazivne gljivične infekcije u jedinici intenzivnog liječenja novorođenčadi u KBC Osijek

15.45-15.55

R. Grizelj: Invazivne gljivične infekcije u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja: kako ih se riješiti?

15.55-16.00 Rasprava
16.30 Zatvaranje simpozija