Poštovane kolegice i kolege,
povodom obilježavanja 145. obljetnice Klinike za unutarnje bolesti, nekoć zakladne a danas kliničke bolnice-KB Sveti Duh u Zagrebu te 100. obljetnice osnutka Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, održat će se 01. prosinca 2O17. god. poslijediplomski tečaj I kategorije “Metabolički poremećaji i kardiovaskularni sustav“ u prostorima Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb.
Tečaj će obuhvatiti aktualne teme iz područja metaboličkih poremećaja i kardiovaskularnih bolesti, a predavači će biti ugledni stručnjaci iz Republike Hrvatske. Tečaj je namijenjen liječnicima specijalistima interne medicine, liječnicima specijalistima obiteljske medicine, liječnicima na specijalizaciji iz internističkih djelatnosti, liječnicima na specijalizaciji iz hitne medicine, kao i svim osobama koje su profesionalno vezane uz ovaj segment medicine. Šećerna bolest tipa 2 najčešće se pojavjuje u sklopu metaboličkog sindroma koji je udružen s abdominalnom pretilosti, dislipidemijom i arterijskom hipertenzijom, a često se uz ove metaboličke poremećaje pojavljuje i hiperuricemija. Osobe s metboličkim sindromom imaju višestruko povećan kardiovasklarni rizik. Zabrinjava podatak da je oko 40% oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 nedijagnosticirano ili boluje od predijabetesa tijekom kojeg već nastaju makrovaskularne komplikacije. Nerijetko se osobe oboljele od šećerne bolesti prvi puta susreću s liječnikom tek u koronarnoj ili neurološkoj intenzivnoj jedinici, budući da akutni koronarni sindrom i moždani udar dovode u bolnice bolesnike koji su već razvili dijabetičke komplikacije, a da pritom prethodno nisu bili ni liječeni niti kontrolirani. Rano prepoznavanje (pre)dijabetesa odnosno metaboličkog sindroma omogućuje pravovremeno liječenje u skladu s multifaktorijalnim pristupom i ciljem kontrole svih čimbenika kardiovaskularnog rizika, te konačno prevenciju makrovaskularnih i mikrovaskularnih komplikacija.
Željeli bismo osvijestiti i naglasiti važnost provođenja probira na šećernu bolest, njenog pravovremenog prepoznavanja, liječenja u skladu s važećim smjernicama, te potaknuti na rano prepoznavanje i pravovremeno liječenje svih ostalih sastavnica metaboličkog sindroma, čime se omogućuje optimizirano multidisciplinarno zbrinjavanje kompleksnog metaboličkog bolesnika i na kraju smanjenje kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta.
Veselimo se vašem dolasku i zajedničkom učenju.

S poštovanjem
Doc.dr.sc. Edvard Galić, dr. med.
Doc.dr.sc. Miro Bakula, dr.med.

 

TEČAJ JE BODOVAN OD HLK S 20 BODOVA ZA PREDAVAČE TE 15 BODOVA ZA SLUŠAČE.