• do 31.5.2019.: 1.000 kn
• od 01.06. do 31.8.2019.: 1.200 kn
• od 01.09.2019.: 1.400 kn

 

Sve iskazane cijene kotizacija uključuju 25% PDV-a.

 

Kotizacija uključuje:
- prisustvovanje radnom dijelu kongresa i stručnoj izložbi farmaceutskih tvrtki i proizvođača opreme
- kongresne materijale - konačan program, knjiga sažetaka
- kongresnu akreditaciju za sudjelovanje na otvaranju, radnom dijelu kongresa, satelitskim simpozijima i stručnoj izložbi
- potvrdu o sudjelovanju
- bodovanje HKZR – Strukovni razred za ZRTD
- pauze za kavu te radne ručkove prema programu kongresa