KOTIZACIJE 

Sudionici se prijavljuju na Kongres online ili mailom tehničkom organizatoru.

Specijalisti 2.000,00 HRK
Specijalizanti i studenti 700,00 HRK 
Medicinske sestre 700,00 HRK
Dnevna kotizacija 500,00 HRK
Sponzori / izlagači 1.500,00 HRK

 

 

 

 

 

25% PDV-a uključeno u navedene cijene

 

Kotizacija uključuje

• nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
• kongresne materijale (konačni program, kongresna torba)
• nazočnost na svečanom otvorenju Kongresa, domjenku dobrodošlice
• zajedničko završno druženje

 

 Jednodnevna kotizacija uključuje

• nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
• kongresne materijale (Konačni program)

 

PLAĆANJE

 

Uplate kotizacija i hotelskog smještaja mogu se izvršiti na žiro račun tehničkog organizatora na osnovu predračuna ili
računa kojeg izdaje tehnički organizator PENTA d.o.o.

 

SLUŽBENI JEZIK
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano).

 

BODOVANJE

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

Skup će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore o bodovanju.

aktivno sudjelovanje _____ bodova

pasivno sudjelovanje _____ bodova

 

 

 

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA

Medicinske sestre bit će bodovane prema Pravilniku HKMS-a uz obavezno predočenje članske iskaznice.