10. kongres
Hrvatskog torakalnog društva

16. – 19. rujan

Prijava

KOTIZACIJE 

Sudionici se prijavljuju na Kongres online ili mailom tehničkom organizatoru.

Svi potencijalni sudionici trebaju se registrirati kao onsite ili online sudionici.

U svim prijavama, bilo individualnim ili grupnim, obavezno je navođenje e-mail adrese svakog pojedinog sudionika.

 OnsiteOnline
Specijalisti  2.000,00 HRK1.800,00 HRK
Specijalizanti i studenti           700,00 HRK   500,00 HRK
Medicinske sestre     700,00 HRK   500,00 HRK
Dnevna kotizacija     500,00 HRK 400,00 HRK
Sponzori / izlagači  1.500,00 HRK  1.300,00 HRK

PLAĆANJE

Uplate kotizacija mogu se izvršiti na žiro račun tehničkog organizatora na osnovu predračuna ili računa kojeg izdaje tehnički organizator PENTA d.o.o.

SLUŽBENI JEZIK

Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano).

BODOVANJE

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
Skup će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore o bodovanju.
aktivno sudjelovanje _____ bodova
pasivno sudjelovanje _____ bodova
HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA
Medicinske sestre bit će bodovane prema Pravilniku HKMS-a uz obavezno predočenje članske iskaznice.