10. kongres
Hrvatskog torakalnog društva

16. – 19. rujan

Program liječnici

Finalni program možete preuzeti OVDJE.

 

MODERATORI: Ivan Gudelj, Marinko Artuković, Andrea Vukić Dugac

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by BERLIN-CHEMIE MENARINI

 15:00-15:30

Neven Tudorić: ICS/LABA: dugotrajna terapija održavanja u astmi / ICS/LABA: a long-term maintenance asthma therapy

15:30-16:00

Sanja Popović-Grle: Klinički aspekt liječenja KOPB-a trojnom fiksnom kombinacijom ICS/LABA/LAMA / Clinical aspects of COPD treatment with fixed triple ICS/LABA/LAMA combination

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by PLIVA

16:00-16:30

Sanja Popović Grle, Marina Lampalo: Cinqaero u kliničkoj primjeni / Clinical application of Cinaquero

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by MEDIS ADRIA

16:30-16:50

Neven Tudorić: Uloga inhalacijskih kortikosteroida u liječenju astme prema smjernicama GINA 2020 / Role of inhaled corticosteroids in the treatment of asthma according to the 2020 GINA guidelines

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by PROVIDENS

16:50-16:55

Miroslav Samaržija: Značaj vrlo sitnih čestica u liječenju KOPB-a / The importance of extra fine particles in the treatment of COPD

16:55-17:10

Andrea Vukić Dugac: Mali dišni putevi – tiha zona KOPB-a / Small airways – a quite zone of COPD

17:10-17:40

Pauza / Break

17:40-18:10

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by BOEHRINGER INGELHEIM

 

Sanja Popović Grle: Molekula i /ili inhaler – što je važno u liječenju KOPB / Molecule and/or inhaler – what is important in COPD treatment

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by BERLIN-CHEMIE MENARINI

18:10-18:55

Neven Tudorić: KOPB, bronhodilatatori i kardiovaskularni rizik / COPD, bronchodilators and cardiovascular risk

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by GLAXOSMITHKLINE

18:55-19:25

Davor Plavec: Nucala Autoinjektor / Nucala Autoinjector

19:25-19:55

Ante Marušić: Rano otkrivanje raka pluća / Early detection of lung cancer

19:55-20:10

Marko Jakopović: Novosti u resektabilnom NSCLC / News in resectables NSCLC

 

MODERATORI: Ljiljana Bulat-Kardum, Željko Čulina, Mateja Janković Makek

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by BOEHRINGER INGELHEIM

 

Intersticijske bolesti pluća, poznato i nepoznato / Interstitial lung diseases, the known and the unknown

 

Moderator: Miroslav Samaržija

8:30-8:45

Branimir Anić: Nintedanib u liječenju intersticijske bolesti pluća u sistemskoj sklerozi / Nintedanib in the tretament of systemic sclerosis-asociated interstitial lung disease

8:45-9:00

Jasna Tekavec Trkanjec: Nintedanib u liječenju progresivnih fibrozirajućih intersticijskih bolesti pluća / Nintedanib in the treatment of progressive fibrosing interstitial lung disease

9:00-9:15

Panel diskusija: Miroslav Samaržija, Branimir Anić, Jasna Tekavec Trkanjec, Ana Hećimović, Ljiljana Bulat Kardum

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by ROCHE

 

Covid -19 i pluća / Covid-19 and lungs

 

Moderator: Miroslav Samaržija

9:15-9:35

Ana Hećimović: Progresivne fibrozirajuće bolesti intersticija – dijagnostički i terapijski izazov / Progressive fibrosing diseases of the interstitium – a diagnostic and therapeutic challenge

9:35-10:00

Jasna Tekavec Trkanjec: Posljedice COVID 19 i plućna fibroza / Consequences of COVID 19 and pulmonary fibrosis

10:00-10:20

Melita Kukuljan: Nisko dozni HRCT – mogućnosti / Low-dose HRCT – possibilities

10:20-10:45

Pauza / Break

10:45-11:05

Gordana Pavliša: Uloga NOAK-a u troboembolijskoj bolesti / The role of NOACs in thromboembolic disease

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by MSD

11:05-11:50

Mateja Janković Makek: Multimodalni pristup liječenju bolesnika s KTEPH-om; rezultati liječenja postignuti lijekom ADEMPAS / Multimodal approach to the treatment of CTEPH; treatment results achieved with ADEMPAS

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by MEDIS ADRIA

11:50-12:10

Feđa Džubur: Macitentan u liječenju bolesnika s PAH-om – prikaz slučaja / Macitentan in the treatment of PAH – a case report

12:10-12:30

Marinko Artuković: Kronični kritični bolesnik / Cronically critically ill patient

12:30-12:50

Marko Kutleša: COVID-19 / COVID-19 –

VAŽNO! Predavanje će se održati u subotu, 11:30 sati

12:50-13:20

Feđa Džubur, Goran Glodić: Program transplatacije pluća u Republici Hrvatskoj / Lung transplantation programme in Croatia

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by PFIZER

 

Izazovi u liječenju invazivne aspergiloze i mukormikoze u bolesnika s transplantiranim plućima / Challenges in the treatment of invasive aspergillosis and mucormycosis in lung transplant patients

13:20-13:35

Gordana Pavliša: Cresemba (izavukonazol) u liječenja invazivne aspergiloze i mukormikoze  / Treatment of invasive aspergillosis and mucormycosis with Cresemba (isavuconasol)

13:35-13:50

Feđa Džubur: Mogućnosti primjene Cresembe (izavukonazola) u bolesnika sa transplantacijom pluća /  Treatement options with Cresemba (isavuconasol) in patients with lung transplantation

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by MSD

13:50-14:25

Jelena Ostojić: Važnost cijepljenja protiv pneumokoka u odraslih osoba? / The importance of vaccination against Pneumococcal disease in adults

 

 

MODERATORI: Marija Gomerčić Palčić, Sanda Škrinjarić-Cincar, Gordana Pavliša

 

Medicinski simpozij / Medical symposium by ROCHE

8:30-8:50

Miroslav Samaržija: Imunoterapija i kombinacije u prvolinijskom liječenju proširenog oblika raka pluća nemalih stanica / Immunotherapy and combinations in the first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by ROCHE

 

TECENTRIQ® i ALECENSA® u liječenju proširenog raka pluća / TECENTRIQ® i ALECENSA® in the treatment of advanced lung cancer

 

Moderator: Marko Jakopović

8:50-9:05

Sanja Pleština: ALECENSA® : standard u prvoj liniji liječenja bolesnika s  ALK+ NSCLC-om

9:05-9:20

Marta Koršić: TECENTRIQ® u liječenju raka pluća nemalih stanica

9:20-9:35

Marko Jakopović: TECENTRIQ® u liječenju raka pluća malih stanica

 

Medicinski simpozij / Medical symposium by BRISTOL MYERS SQUIBB

 

Nivolumab-ipilimumab combination in the treatment of advanced thoracic cancers

 

Moderator: Miroslav Samaržija

9:35-9:45

Marko Jakopović: CheckMate-227 Nivolumab-ipilimumab u prvolinijskom liječenju NSCLC / CheckMate-227 Nivolumab-ipilimumab in 1L NSCLC

9:45-9:55

Sanja Pleština: CheckMate-9LA Nivolumab- niska doza ipilimumaba i ograničeno trajanje kemoterapije u prvolinijskom liječenju NSCLC / CheckMate-9LA Nivolumab- low dose ipilimumab and limited course of chemotherapy in 1L NSCLC

9:55-10:05

Lidija Bošković: Nivolumab u Republici Hrvatskoj – podaci iz stvarnog svijeta / Local experience with nivolumab – Presentation of an illustrative case

10:05-10:20

Miroslav Samaržija: Korištenje  IO-IO kombinacije u NSCLC i mezoteliomu / The use of IO-IO combination in NSCLC and mesothelioma

10:20-10:50

Pauza / Break

10:50-11:20

Igor Štagljar: Ciljana terapija u NSCLC bolesnika sa trostrukim mutacijama EGFR-a / Precision drugs in triple mutated EGFR-driven non-small lung cancer

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by ASTRAZENECA

11:20-11:50

Miroslav Samaržija, Sonja Badovinac: Jedna sasvim posebna priča / One very special story

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by BOEHRINGER INGELHEIM

11:50-12:05

Marko Jakopović: Mjesto nintedaniba u okviru trenutnih terapijskih opcija  u liječenju uznapredovalog NSCLC / Position of nintedanib within the current therapeutic options for advanced NSCLC

12:05-12:20

Suzana Mladinov: Afatinib u prvoj liniji liječenja NSCLC EGFR + bolesnika / Afatinib in the first-line treatment of patients with EGFR+ NSCLC

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by ROCHE

 

Moderator: Miroslav Samaržija

 

Personalizirana onkologija u praksi / Personalized oncology in praxis

12:20-12:50

Kristina Krpina: Prikaz slučajeva iz kliničke prakse / Case reports from the clinical practice

12:50-14:00

Pauza/ Break

14:00-14:20

Dražena Srdić: Novosti u liječenju karcinoma pluća malih stanica / News in the treatment of small cell lung cancer

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by MSD

 

Moderator: Miroslav Samaržija

14:20-15:20

Sanja Pleština, Maximilian J. Hochmair: Udvostručenje ishoda liječenja za bolesnike s NSCLC-om / Doubling the outcomes for NSCLC patients

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by ASTRAZENECA

15:20-15:50

Miroslav Samaržija, Marko Jakopović: Kako u 3 koraka doći do cilja? / How to reach the goal in three steps?

 

MODERATORI: Marta Koršić, Silvana Smojver-Ježek

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by TAKEDA

9:00-9:30

Miroslav Samaržija: Liječenje bolesnika s ALK-pozitivnim rakom pluća u eri novih ALK inhibitora / Treatment of patients with ALK-positive lung cancer in the era of new ALK inhibitors

9:30-9:50

Vedran Cesarec: Uloga VATS kirurgije u radikalnom liječenju karcinoma pluća / Role of VATS surgery in the radical treatment of lung cancer

9:50-10:10

Dražen Perkov: Liječenje sindroma gornje šuplje vene: indikacije za postavljanje stentova / Treatment of superior vena cava syndrome – the indications for stenting

10:10-10:30

Sonja Badovinac: Uloga EBUS-a I REBUS-a u dijagnostici i stagingu karcinoma pluća / Role of EBUS and REBUS in the diagnostics and staging of lung cancer

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by PFIZER

10:30-11:00

Sanja Pleština, Marijo Boban, Marko Jakopović

LORLATINIB- nova mogućnost u liječenju ALK+ NSCLC bolesnika / LORLATINIB- new possibility in the treatment of ALK+ NSCLC patients

11:00-11:30

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored byROCHE

 

Miroslav Samaržija, Marko Jakopović

ROZLYTREK® (entrectinib): ciljanom terapijom do boljih ishoda liječenja kod ROS1 i NTRK pozitivnog uznapredovalog raka pluća nemalih stanica / ROZLYTREK® (entrectinib): targeted therapy for better treatment outcomes in ROS1 and NTRK positive advanced non-small cell lung cancer

11:30 – 11:50

Marko Kutleša: COVID-19 / COVID-19