10. kongres
Hrvatskog torakalnog društva

16. – 19. rujan

Program medicinske sestre

Finalni program možete preuzeti OVDJE.

 

Moderatori: Sandra Karabatić

9:25-9:35

Pozdravni govori

 

Irena Godić

9:40-10:50

Okrugli stol – Komunikacija u zdravstvu

 

Sandra Karabatić, Ljiljana Pranjić, Sanja Pleština, Jerko Valković, Mirjana Kozina

10:55-11:10

Mogućnosti i potrebe za obrazovanjem i usavršavanjem u sestrinstvu

 

Snježana Čukljek

11:15-12:20

Pauza

12:25-12:45

Perioperativna zdravstvena njega pacijenta nakon konzumacije abrazivnih sredstava

 

Valentina Fiket, Ivana Štrucelj, Martina Škvorc

12:50-13:00

Izazovna vremena – etika, sestrinstvo i covid pandemija

 

Tanja Zovko, Sandra Karabatić, Ana Živkušić, Irena Godić, Valentina Fiket

 

Moderatori: Sandra Karabatić

13:05-13:30

Osjećaj koherentnosti i resursi koji ga jačaju

 

Ivica Matić

13:35-13:45

Uklanjanje iatrogenog intraaortalnog stranog tijela intraoperativna sigurnost bolesnika – Prikaz slučaja 

 

D. Crnković, R. Habeković, B. Grujić 

13:50-14:50

Pauza / Break

14:55-15:10

Organizacija rada medicinskih sestara u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević tijekom pandemije

 

Adelka Zoretić

15:15-15:25

Biosigurnosna prijetnja koronavirusima

 

Marica Trogrlić

15:30

Završne riječi

 

 Irena Godić

 

Moderatori: Andreja Šajnić

9:00-9:10

Nacionalni plan i program ranog otkrivanja raka

 

Sandra Karabatić

9:15-9:25

Predstavljanje kampanje: Govorimo o raku pluća 

 

Andreja Šajnić

 

Simpozij / Symposium – Sponzoriran / Sponsored by ROCHE

9:30-10:00

Trebamo li se bojati nuspojava imunoterapije?

 

Moderator: Sandra Karabatić

 

Predavači: Fran Seiwerth, Tanja Zovko

10:00-10:35

Pauza / Break

 

Simpozij ASTRAZENECA

10:35-11:05

Fasenra cilja na nula

 

Ivana Rubil

 

Fasenra PEN pomiče granice

 

Snježana Šošo

11:10-11:30

Pauza

11:35-11:45

Bilten Pneumoftiziološke sekcije Društva medicinskih sestara i tehničara SR Hrvatske

 

Slađana Režić, Sanda Franković

11:50-12:00

Torakoskopija u interventnoj pulmologiji

 

Kristina Vuger, Aleksandra Trupković, Luka Matošević, Valentina Fiket

12:05-12:15

Rad u patohistološkom laboratoriju

 

Anita Breški, Martina Abramović

12:25-12:35

Važnost respiratornog treninga kod kroničnih plućnih bolesti

 

Martina Ćubić, Lana Vranić, Kristina Mikajević

12:40-12:50

Vrijednost testa za kontrolu astme i frakcije izdahnutog dušičnog oksida u dijagnostici i praćenju astme

 

Ljiljana Konecki

12:55-13:05

Fizioterapija nakon operacija tumora jednjaka

 

Tanja Kit, Valentina Fiket, Martina Ćubić

 

Moderatori: Andreja Šajnić

13:10-13:20

Uloga Quantiferon testa u dijagnostici aktivne i latentne TBC

 

Mateja Janković Makek

13:20-13:30

Skrb za bolesnike sa transplantiranim plućima u vrijeme covid pandemije

 

Ivana Barišić, Azra Hodžić, Ana Živkušić,  Kornelija Erdelja, Tanja Zovko

13:35-13:45

Zdravstveni djelatnici i tetovaže da ili ne

 

Antonio Lopar , Azra Hodžić, Ivana Barišić, Valentina Fiket 

13:50-14:00

Percepcija timskog rada kao važnog koncepta u provođenju zdravstvene njege torakokirurškog pacijenta

 

Ana Turina, Ana Savović

14:05-14:15

Iskustva u primjeni neinvazivne ventilacije u Klinici Jordanovac KBC-a Zagreb od 2012. do danas

 

Kornelija Erdelja, Azra Hodžić, Ivana Barišić, Kristina Pauker, Valentina Fiket

14:20-14:30

Edukacija odraslog pacijenta oboljelog od cistične fibroze

 

Tihana Odobašić Palković, Dorotea Leskovar

14:30-15:30

Pauza

15:35-15:45

Procjena rizika za pad bolesnika oboljelih od KOPB-a pomoću Morseove skale

 

Ana Oreški, Belma Malkoč

15:50-16:05

Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi

 

Ivana Rubil, Anka Rendulić, Dušanka Lukačić

16:10-16:15

Primjena novih lijekova kod osoba sa šećernom bolešću

 

Vilma Kolarić

16:20

Završna riječ – zaključci sestrinskog dijela programa

 

Irena Godić