10. kongres
Hrvatskog torakalnog društva

16. – 19. rujan

Slanje sažetaka

Online predaja sažetaka i digitalnih postera je otvorena. 

Sažetke je moguće prijaviti bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA PRODUŽEN JE DO 20.8.2020.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

Upute za pisanje sažetaka:

 • opseg sažetka: max 400 riječi
 • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
 • navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
 • navesti e-mail adresu autora
 • liječnički sažetci trebaju sadržavati:
  • cilj, metode, rezultate, zaključak
  • za prikaz slučaja: uvod, prikaz slučaja, zaključak
 • sažetci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor 

***Svi poslani sažetci prezentirat će se u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima.

PRIJAVA SAŽETAKA

Upute za pripremu E-postera:

 • online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. 
 • svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na “Abstract submission”. Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb “Upload”. 
 • svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak. 

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

 • dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint-u (Save As .jpg / .png):

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 
 • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike. 

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera.