Hrvatsko društvo za transfuzijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora

Organizacijski odbor                  Znanstveni odbor
Predsjednica: Irena Jukić Predsjednica: Mirela Raos

Ines Bojanić

Ana Hećimović

Mirela Raos

Marina Samardžija

Maja Strauss Patko

Maja Tomičić

Tiha Vučemilo

Jasna Bingulac Popović

Bojana Bošnjak

Linda Caser

Slavica Dajak

Sandra Jagnjić

Zrinka Kruhonja Galić