KOTIZACIJA

Sudionici se prijavljuju na Kongres online ili mailom tehničkom organizatoru.

Za sve sudionike (liječnici, sponzori/izlagači) kotizacija iznosi 1.500,00 kn

U cijenu kotizacije uključeno je 25% PDV-a.

*Napomena: organizator sudionicima podmiruje trošak organiziranog autobusnog prijevoza Zagreb - Vukovar - Zagreb

Kotizacija uključuje:

  • nazočnost stručnom programu i izložbi
  • konačni program
  • pauze za kavu prema programu, večeru 11.10., radni ručak 12.10. te lunch paket 13.10.2019.
  • zajedničko završno druženje 12.10.2019. u Vinogradarskoj kući Goldschmidt

Umirovljenici, studenti i specijalizanti su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Besplatna kotizacija za umirovljenike, studente i specijalizante uključuje:

  • nazočnost stručnom programu i izložbi
  • konačni program
  • pauze za kavu prema programu, večeru 11.10., radni ručak 12.10. te lunch paket 13.10.2019.

*Napomena: Nakon online prijave studenti i specijalizanti moraju poslati tehničkom organizatoru dokument koji potvrđuje njihov status.
 

Uplate kotizacija i hotelskog smještaja mogu se izvršiti na žiro račun tehničkog organizatora na osnovu predračuna ili
računa kojeg izdaje tehnički organizator PENTA d.o.o.

 

BODOVANJE

Skup će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore o bodovanju.

aktivno sudjelovanje 15 bodova

pasivno sudjelovanje 11 bodova