15:00-16:00 Piće dobrodošlice
   
16:00-17:15  Otvaranje skupa i uvodna predavanja
   
16:00-16:15  doc. prim. dr. sc. Irena Jukić, dr. med., spec. transfuzijske medicine
  Otvaranje skupa, Hemolitička bolest fetusa i novorođenčeta – povijesni pregled
16:15-16:45 prof. dr. sc. Vesna Elveđi Gašparović, dr. med., spec. iz ginekologije i opstetricije
  prof. dr. sc. Snježana Škrablin Kučić, dr. med., spec. iz ginekologije i opstetricije
  Hemolitička bolest fetusa i novorođenčeta: imune komplikacije trudnoće
16:45-17:15  dr. sc. Mirela Raos, dr. med., spec. transfuzijske medicine
  Klinički značaj antieritrocitnih protutijela u hemolitičkoj bolesti fetusa i novorođenčeta 
  Rasprava
   
17:30-19:30  Obilazak OB Vukovar i Mjesta sjećanja-Vukovarska bolnica 1991.
   
  Vesna Bosanac, dr. med., specijalist pedijatar
  Edin Zujović, dr. med., spec. transfuzijske medicine
  Jozo Tomić, dr. med., spec. iz ginekologije i opstetricije 
   
20:00 Večera u Hotelu Lav
   
9:00-10:45 Dijagnostika hemolitičke bolesti novorođenčadi
   
9:00-9:30  doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med., spec. transfuzijske medicine
  Imunohematološko ispitivanje trudnica
9:30-9:45  dr. sc. Jelena Lukačević, dr. med., spec. transfuzijske medicine
  RhD imunizacija kod trudnica s D varijantama 
9:45-10:15  mr.sc. Bojana Bošnjak, dr. med., spec. transfuzijske medicine
  Imunohematološka procjena težine hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta 
10:15-10:45  prof. prim. dr. sc. Damir Roje, dr. med., spec. iz ginekologije i opstetricije
  Opstetrički nadzor trudnoća s hemolitičkom bolesti fetusa i novorođenčeta
  Rasprava
   
11:00-11:30  Stanka za kavu i osvježenje
   
11:30-13:10  Prevencija hemolitičke bolesti novorođenčadi
   
11:30-12:00  Velena Radošević, dr. med., spec. iz ginekologije i opstetricije
  Patogeneza, određivanje i značaj fetomaternalnog krvarenja u trudnoći - Gdje je Hrvatska danas ?
12:00-12:30  prof. prim. dr. sc. Marko Vulić, dr. med., spec. iz ginekologije i opstetricije
  Primjena imunoglobulina u profilaksi anti-D imunizacije
12:30-12:50  dr. sc. Jasna Bingulac Popović, specijalist medicinske biokemije
 

Prijenatalna fetalna RHD genotipizacija iz majčine plazme

12:50-13:10  Sandra Jagnjić, dr. med., spec. transfuzijske medicine
  Ekonomski aspekti antenatalne primjene RhD imunoprofilakse i fetalne genotipizacije iz majčine krvi 
  Rasprava
   
13:30-15:00  Pauza za ručak
   
15:00-18:00  Posjet Memorijalnom groblju žrtava domovinskog rata i Muzeju vučedolske kulture
   
20:00 Zajednička večera u vinogradarskoj kući Goldschmidt
   
9:00-12:20 Liječenje hemolitičke bolesti novorođenčadi
   
9:00-9:30  prof.dr. sc. Berivoj Mišković, dr. med., spec. iz ginekologije i opstetricije
  Intrauterino transfuzijsko liječenje i druge mogućnosti u liječenju fetusa s hemolitičkom bolesti- Iskustva KB Sveti Duh
9:30-9:50   Maja Marijanović, dr. med., spec. transfuzijske medicine
  Primjena IVIG-a u prevenciji razvoja teškog oblika hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta
9:50-10:20 prim. dr. sc. Mirta Starčević, dr. med., spec. pedijatar
  Klinička procjena težine i liječenje hemolitičke bolesti novorođenčeta
  Rasprava
   
10:35-11:05  Stanka za kavu i osvježenje
   
11:05-11:25   prim. mr. sc. Maja Strauss Patko, dr. med. spec. transfuzijske medicine
  Proizvodnja krvnih pripravaka za transfuzijsko liječenje kod fetusa i hemolitičke bolesti novorođenčeta
11:25-11:45   mr. sc. Linda Caser, dr. med., spec. transfuzijske medicine 
  Odabir krvnog pripravka za transfuzijsko liječenje fetusa i novorođenčadi
11:45-12:05  Doc.prim.dr.sc. Ines Bojanić, dr.med., spec. transfuzijske medicine 
  Transfuzijsko liječenje trudnica i žena generativne dobi 
  Rasprava
   
12:20-13:20 Preporuke i  okrugli stol
   
  Lunch paket
14:00 Polazak autobusa za Zagreb