* Napomena : Slanje sažetaka odnosi se samo na predavače i njihova predavanja u svrhu izrade knjige sažetaka.

 

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA

Sažetke je moguće poslati bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres. 

Slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje

 

Rok za predaju sažetaka: 15.9.2019.

 

  • sažeci se u slobodnoj formi mogu poslati na e-mail: ksenija.zunic@penta-zagreb.hr 
  • opseg sažetka: do 2000 riječi
  • dozoljeno je do 3 jednostavne tablice
  • sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor