Tema: Endokrinopatije u trudnoći

9.-11. studeni 2021.

Kontakt

PENTA d.o.o.

Kontakt osoba: Ms. Mirna Grubišić
Adresa: Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb
Tel: 01 4628 608
Mob: 091 201 5931
Fax: 01 4553 284
E-mail: mirna.grubisic@penta-zagreb.hr