Dragi članovi HDED,

pozivamo Vas na sudjelovanje na prvom tečaju trajne medicinske edukacije na temu "Napredne tehnologije u šećernoj bolesti" koji će se održati 9.-10.9.2024. godine u prostorijama dnevne bolnice Zavoda za endokrinologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Cilj ovog tečaja je edukacija liječnika i medicinskih sestara/tehničara o upotrebi naprednih tehnologija u liječenju šećerne bolesti. Namjera nam je tečaj održavati kontinuirano tri puta godišnje.

Sudjelovanje na tečaju je besplatno.

 

Ovaj dvodnevni tečaj (svaki dan 8h-16h) će sadržavati predavanja, prikaze bolesnika i praktične radionice koje će držati liječnici, medicinske sestre, nutricionisti i pacijenti, a tematski će biti podjeljen na sljedeće cjeline: 


1. kontinuirano mjerenje glukoze (koncept senzora)
2. prehrana (računanje ugljikohidrata)
3. prilagodba doze inzulina (UHO, KF)
4. inzulinska pumpa (osnovne spoznaje)

 

Iako na tečaju možete sudjelovati pojedinačno, ovim putem želimo potaknuti liječnike i medicinske sestre/tehničare da se prijave u timu po dvoje kako bi zajedno usvojili potrebno znanje i primjenili ga u budućem timskom radu. Broj sudionika je ograničen. 

 

Prijavu za tečaj možete poslati do 30.6.2024. godine.


U nadi da će tečaj biti zanimljiv i edukativan pozdravlja Vas tim Zavoda za endokrinologiju KBC Zagreb.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail: karinzibar@gmail.com.

 

 

 

Karin Zibar Tomšić, MD, PhD, Endocrinologist and Diabetologist, Department of Endocrinology and Diabetology, University Clinical Hospital Centre Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Croatia