*Samo za zdravstvene djelatnike |  For healthcare professionals only

TORAKS 2021
11. kongres Hrvatskog torakalnog društva
11th Congress of the Croatian Thoracic Society
19.-22. svibnja | May
Virtualni kongres | Virtual Congress

*Samo za zdravstvene djelatnike |  For healthcare professionals only