Suvremeni pristup kardiovaskularnoj prevenciji

Arterijska hipertenzija (ESH/ESC smjernice)

Nove/stare opcije u postizanju ciljnih vrijednosti LDL-kolesterola

Antidijabetička terapija i kardiovaskularni ishodi u perifernoj arterijskoj bolesti

Fizička aktivnost (prekomjerna tjelesna težina) i prehrana u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Novosti u endovaskularnom liječenju periferne  arterijske bolesti

Ilijačni, femoropoplitealni i infrapoplitealni segment

Antitrombotska terapija u angiologiji

Antitrombotska terapija periferne arterijske bolesti

Direktni oralni antkoagulansi u produljenom liječenju VTE bolesti

Direktni oralni antkoagulansi i VTE bolest u onkoloških bolesnika

Prikazi angioloških slučajeva iz kliničke prakse

Top