UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

 

Online predaja sažetaka i digitalnih postera je otvorena do 10. ožujka 2019.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.


Prijava sažetaka je moguća na 2 načina:

  • prijava sažetaka kao predavanje (za pozvane predavače)
  • prijava sažetaka u standardnom obliku, s napomenom da će svi sažetci biti prikazani kao posteri.

Prijava sažetaka kao predavanje, a u slučaju kada broj riječi prelazi 500, obavlja se slanjem na mail hok@penta-zagreb.hr
Prijava sažetaka u standardnom obliku obavlja se online, preko online sustava

 

PRIJAVA SAŽETAKA

 

** moguća je prijava sažetaka bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres, a mogućnost se posebno odnosi na pozvane predavače

  

 

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA : 10. ožujak 2019.

 

Rok za predaju digitalnih postera 29.03.2019.


Upute za pisanje sažetaka:

• sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
• opseg sažetka: max 500 riječi - ograničenje ne vrijedi za pozvane predavače
• ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
• prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
• navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
• navesti e-mail adresu autora
• sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor

Upute za pripremu E-postera:

• online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. 
• svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na "Abstract submission". Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb "Upload". 
• svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak. 

 

**** Svi poslani sažetci prezentirati će se u obliku postera. 
Svi posteri biti će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima.

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

• dimenzije e-postera moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png):


• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike. 
Kako bi e poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera:

Predložak 

 

UPUTE ZA UPLOAD POSTERA