Organizator

Program

Prijave

Sudionici se prijavljuju na kongres slanjem e-maila tehničkom organizatoru.  

VRSTA KOTIZACIJECIJENA U EUR
Liječnici specijalisti250 EUR
Sponzori, izlagači250 EUR
Specijalizanti200 EUR

Kotizacija uključuje: nazočnost stručnom programu, konačni program, bodove Hrvatske liječničke komore.

Tehnički organizator:

Penta d.o.o.
Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb
E-mail: silvija.matic@penta-zagreb.hr 
Mob.: +385 91 2015 004

Sponzori