Program

Finalni program kongresa preuzmite ovdje

  • ČETVRTAK 9.11.
  • PETAK 10.11.
  • SUBOTA 11.11.
  • NEDJELJA 12.11.

DVORANA A (HALL A)
15:00 – 15:10OTVARANJE KONGRESA
(CONGRESS OPENING)
15:10 – 15:30Mario Šekerija
Epidemiologija raka u Hrvatskoj – gdje smo i kuda idemo?
(Cancer epidemiology in Croatia – where are we and where are we going?)
15:30 – 16:00Anuška Budisavljević, Renata Kelemenić
Ishodi liječenja i organizacija onkološke skrbi, komparacija Hrvatske i zemalja u okruženju
(Treatment outcomes and organization of oncology care, comparison of Croatia and neighboring countries)
16:00 – 16:45PANEL RASPRAVA
Jesmo li na tragu smanjenja smrtnosti od zloćudnih bolesti i poboljšanja ishoda liječenja – kojih i kako ćemo ih pratiti?
(Are we on track to reduce mortality from malignant diseases and improve treatment outcomes – which ones and how will we monitor them?)

(Predstavnici stručnih društava HR i SLO, MiZ, HZJZ, HZZO, udruge bolesnika)
(Representatives of professional societies of HR and SLO, MiZ, HZJZ, HZZO, patient association)
16:45 – 17:05SEKCIJA SUPORTIVNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA
(SECTION SUPPORTIVE AND PALLIATIVE TREATMENT OF ONCOLOGY PATIENTS)
Maurizio Muscarritoli, Borislav Belev
Pronto protokol (Pronto protocol)
17:05 – 17:20PAUZA ZA KAVU I RAZGLEDAVANJE POSTERA
(COFFEE BREAK AND POSTER VIEWING)
17:20 – 18:05SATELITSKI SIMPOZIJ ROCHE
(SATELLITE SYMPOSIUM ROCHE)
Put prema boljim ishodima liječenja
(The path towards better treatment outcomes)

Moderator (Moderator): Stjepko Pleština
Predavači (Lecturers): Tomaš Büchler, Natalija Dedić Plavetić, Nina Dabelić
18:05 – 18:50SATELITSKI SIMPOZIJ AstraZeneca
(SATELLITE SYMPOSIUM AstraZeneca)
Precizna onkologija: Sudbina Pan-Tumor koncepta
(Precision Oncology: Destiny of Pan-Tumour concept)

Moderator (Moderator): Snježana Tomić

Stjepko Pleština, Eduard Vrdoljak, Natalija Dedić Plavetić, Marko Jakopović
18:50 – 19:55SATELITSKI SIMPOZIJ BMS
(SATELLITE SYMPOSIUM BMS)
Razmjena iskustva liječenja terapijom temeljenom na nivolumabu različitih vrsta tumora i stadija bolesti
Sharing experience of Nivolumab-based treatment across multiple tumor types and disease stages

Moderator (Moderator): Stjepko Pleština
18:50 – 19:00Stjepko Pleština
Uvod (Introduction)
19:00 – 19:15Davorin Herceg
Iskustvo u liječenju melanoma
(Experience in melanoma)
19:15 – 19:30Marko Jakopović
Iskustvo u liječenju torakalnih tumora (MPM, NSCLC)
(Experience in thoracic indications (MPM, NSCLC))
19:30 – 19:45Marija Gamulin
Iskustvo u liječenju raka bubrega
(Experience in RCC)
19:45 – 19:55Rasprava (Discussion)
20:00 – 21:00DOMJENAK DOBRODOŠLICE
(WELCOME RECEPTION)

DVORANA A (HALL A)
08:00 – 09:00SEKCIJA TUMORI SŽS, GLAVE I VRATA
(CNS, HEAD&NECK SESSION)
Moderatori (Moderators): Vesna Bišof, Ana Mišir Krpan, Zoran Rakušić, Marija Skoblar, Majana Soče, Ljubica Vazdar
08:00 – 08:15Ljubica Vazdar
Novosti s ASCO i ESMO kongresa
(News from the ASCO and ESMO congresses)
08:15 – 08:30Marija Skoblar Vidmar
Leptomeningealna karcinomatoza: dijagnostički i terapijski izazov
(Leptomeningeal carcinomatosis: a diagnostic and therapeutic challenge)
08:30 – 08:45Ana Mišir Krpan
Profilaktičko zračenje mozga: pro et contra
(Prophylactic brain irradiation: pro et contra)
08:45 – 09:00Marin Prpić
Primjena imunoterapije u nemetastatskom planocelularnom raku glave i vrata
(Application of immunotherapy in non-metastatic squamous cell cancer of the head and neck)
09:00 – 09:20SATELITSKI SIMPOZIJ EWOPHARMA  
(SATELLITE SYMPOSIUM EWOPHARMA)
Uloga lenvatiniba u liječenju progresivnog karcinoma štitnjače refraktornog na radioaktivni jod
(The role of lenvatinib in the treatment of progressive differentiated thyroid carcinoma, refractory to radioactive iodine)

Borislav Belev
09:20 – 09:50SATELITSKI SIMPOZIJ MSD
(SATELLITE SYMPOSIUM MSD)
Pembrolizumab u liječenju metastatskog ili rekurentnog neresektabilnog HNSCC: Personalizirani pristup liječenju!
Pembrolizumab in the treatment of metastatic or recurrent unresectable HNSCC: A personalized approach!
 
Predavač / Speaker: Vesna Bišof
DVORANA B (HALL B)
09:00 – 09:30SATELITSKI SIMPOZIJ AstraZeneca
(SATELLITE SYMPOSIUM AstraZeneca)
ADAURA u kliničkoj praksi
(ADAURA in clinical practice)
09:30 – 10:00SATELITSKI SIMPOZIJ ROCHE
(SATELLITE SYMPOSIUM ROCHE)
Mijenjamo zajedno ishode liječenja bolesnika s ranim rakom pluća
(Changing together the clinical outcomes in early lung cancer)

Moderator: Miroslav Samaržija
Predavači: Sanja Pleština, Marko Jakopović
DVORANA A (HALL A)
10:00 – 11:00SEKCIJA TUMORI PLUĆA
(LUNG TUMORS SECTION)
Moderatori (Moderators): Marko Jakopović, Sanja Pleština, Miroslav Samaržija, Dragan Trivanović

Panelisti (Panelists): Maja Hrabak Paar, Goran Madžarac, Tihana Pavić, Snježana Tomić
10:00 – 10:30Marko Jakopović, Lidija Ljubičić
Rak pluća – Je li vrijeme za perioperativno liječenje raka pluća?
(Lung cancer – Is it time for perioperative treatment of lung cancer?)
10:30 – 11:00Dragan Trivanović, Iva Skočilić
Lokalno uznapredovali rak pluća
(Locally advanced lung cancer)
11:00 – 11:30SEKCIJA SUPORTIVNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA
(SECTION SUPPORTIVE AND PALLIATIVE TREATMENT OF ONCOLOGICAL PATIENTS)
Invazivni postupci u palijativnoj medicini – kada i kome?
(Invasive procedures in palliative medicine – when and for whom?)
11:00 – 11:15Sonja Badovinac
Mjesto interventne pulmologije u palijativnom zbrinjavanju onkoloških bolesnika
(The place of interventional pulmonology in the palliative care of cancer patients)
11:15 – 11:30Dražen Perkov
Uloga stentiranja u palijativnom zbrinjavanju onkoloških bolesnika sa sindromom gornje šuplje vene
(The role of stenting in the palliative care of cancer patients with superior vena cava syndrome)
11:30 – 11:45PAUZA ZA KAVU I RAZGLEDAVANJE POSTERA
(COFFEE BREAK AND POSTER VIEWING)
11:45 – 12:15SEKCIJA TUMORI PLUĆA
(LUNG TUMORS SECTION)
Moderatori (Moderators): Marko Jakopović, Sanja Pleština, Miroslav Samaržija, Dragan Trivanović

Panelisti (Panelists): Maja Hrabak Paar, Goran Madžarac, Tihana Pavić, Snježana Tomić
Sanja Pleština, Ana Bačelić Gabelica
Novosti u liječenju metastatskog raka pluća nemalih stanica
(Innovations in the treatment of metastatic non-small cell lung cancer)
12:15 – 13:00SATELITSKI SIMPOZIJ MSD
(SATELLITE SYMPOSIUM MSD)
Pembrolizumab u liječenju ranog i metastatskog raka pluća – bez obzira na PD-L1 ekspresiju Vaših bolesnika
Pembrolizumab in early and metastatic lung cancer treatment – regardless of  PD-L1 expression
 
Panelisti / Panelists: Marko Jakopović, Sanja Pleština
13:00 – 13:30SATELITSKI SIMPOZIJ PFIZER
(SATELLITE SYMPOSIUM PFIZER)
Optimalno prvolinijsko liječenje kod ALK+ NSCLC bolesnika
(Optimal first-line treatment for metastatic ALK+ non-small cell lung cancer)

Miroslav Samaržija
Čimbenici koji određuju terapijski izbor u 1L
(Factors that affecting therapeutic choice in 1L)

Sanja Pleština
Ima li razlike između ALK inhibitora u 1L?
(Are there any differences among ALK inhibitors in 1L)

Marko Jakopović
Zašto primijeniti lorlatinib u 1L
(Why to choose lorlatinib in 1L)
13:30 – 14:00SATELITSKI SIMPOZIJ AMGEN
(SATELLITE SYMPOSIUM AMGEN)
Učinkovitost sotorasiba u liječenju KRAS G12C-mutiranog NSCLC – novi podaci                                   
(New evidence on efficacy of sotorasib in the treatment of KRAS G12C mutated NSCLC)

Moderator (Moderator): Marko Jakopović 
13:30 – 13:45Sanja Pleština
Sotorasib u liječenju bolesnika s KRAS G12C mutiranim NSCLC i presadnicama u mozgu
Sotorasib in Patients With KRAS G12C-Mutated NSCLC and Brain Metastases
13:45 – 13:55Dražena Srdić
Prikaz bolesnika liječenog sotorasibom u KPB Jordanovac
(A patient treated with sotorasib – case presentation)
13:55 – 14:00Rasprava (Q&A session)
Marko Jakopović, Sanja Pleština, Dražena Srdić
DVORANA B (HALL B)
12:30 – 13:00SATELITSKI SIMPOZIJ AMGEN
(SATELLITE SYMPOSIUM AMGEN)
PARADIGM studija – jučer, danas, sutra – što smo sve saznali o panitumumabu? 

Moderator (Moderator): Stjepko Pleština
12:30 – 12:40Stjepko Pleština
PARADIGM studija – potvrda naših iskustava u liječenju metastatskog kolorektalnog carcinoma – uvod 
12:40 – 12:50Borislav Belev
PARADIGM studija – što nam je sve pokazao panitumumab
12:50 – 13:00Domina Kekez
Nove smjernice za liječenje metastatskog kolorektalnog karcinoma i što to znači za naše pacijente?
13:00 – 13:30SATELITSKI SIMPOZIJ ROCHE
(SATELLITE SYMPOSIUM ROCHE)
IMbrave – hrabrost na svakom koraku u liječenju HCC-a  
(IMbrave – courage at every step of the HCC patient’s journey)

Moderator (Moderator): Stjepko Pleština

Predavači (Lecturers): Tajana Filipec Kanižaj, Juraj Prejac, Hrvoje Silovski
13:30 – 14:00SATELITSKI SIMPOZIJ SERVIER
(SATELLITE SYMPOSIUM SERVIER)
Nove terapijske opcije za poboljšanje rezultata liječenja bolesnika s tumorima probavnog sustava
(New treatment strategies in GI tumors to improve patient outcomes)
13:30 – 13:45Stjepko Pleština
Produljenje kontinuuma skrbi u bolesnika s mCRC
(Further extending the continuum of care in mCRC)
13:45 – 14:00Eduard Vrdoljak
Promjena terapijskog pristupa u liječenju kolangiokarcinoma: Koja je uloga molekularnog testiranja?
(Changing treatment landscape in cholangiocarcinoma: What is the role of molecular testing?)
14:00 – 15:00RUČAK (LUNCH)
DVORANA B (HALL B)
15:00 – 15:30SATELITSKI SIMPOZIJ JANSSEN
(SATELLITE SYMPOSIUM JANSSEN)
Novosti u liječenju NSCLC-a s EGFR egzon20ins mutacijom – ciljana terapija
(Expanding horizons for management of NSCLC with EGFR exon 20ins – targeted therapy) 

Marko Jakopović, Sanja Pleština, Marijo Boban
15:30 – 16:00SATELITSKI SIMPOZIJ A&B d.o.o (Biocartis)
(SATELLITE SYMPOSIUM A&B d.o.o (Biocartis))
Molekularna dijagnostika raka pluca: NGS, Idylla GeneFusion test ili oboje
Lung cancer molecular diagnostics: NGS, Idylla Genefusion Assay or both

Moderator: Snježana Tomić
Panelisti: Lovorka Batelja-Vuletić, Jasna Radić, Snježana Tomić
DVORANA A (HALL A)
15:00 – 15:30SATELITSKI SIMPOZIJ AstraZeneca
(SATELLITE SYMPOSIUM AstraZeneca)
Nove perspektive u liječenju GI tumora: Što nam otkrivaju studije TOPAZ i HIMALAYA
(New perspectives in the treatment of GI tumors: What TOPAZ and HIMALAYA studies reveal)

Juraj Prejac
15:30 – 16:00SATELITSKI SIMPOZIJ GENESISPHARMA
(SATELLITE SYMPOSIUM GENESISPHARMA)
Pemazyre (pemigatinib) u liječenju odraslih osoba s lokalno uznapredovalim ili metastatskim kolangiokarcinomom
(Pemazyre (pemigatinib) for the treatment of adults with locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma)
 
Stjepko Pleština, Juraj Prejac
DVORANA A (HALL A)
16:00 – 18:00SEKCIJA PROBAVNI TUMORI
(DIGESTIVE TUMORS SECTION)
Moderatori (Moderators): Borislav Belev, Renata Dobrila Dintinjana, Stjepko Pleština, Juraj Prejac
16:00 – 16:15Marin Golčić
Personalizirana terapija u GI-tumorima – koliko smo napredovali? (Personalized therapy in GI tumors – how far have we progressed?)
16:15 – 16:45Dora Tomek Hamzić
Lokalno uznapredovali karcinom gušterače
(Locally advanced pancreatic cancer)
Prikaz slučaja (Case presentation)

Panel rasprava (Panel discussion): Dražen Perkov, Nikša Librenjak, Igor Petrović, Majana Soče
16:45 – 17:00PAUZA ZA KAVU I RAZGLEDAVANJE POSTERA
(COFFEE BREAK AND POSTER VIEWING)
17:00 – 17:30Domina Kekez
HCC – koji je optimalni koncept liječenja? (HCC – what is the optimal treatment concept?)
Prikaz slučaja (Case presentation)

Panel rasprava (Panel discussion): Anna Mrzljak, Igor Petrović, Juraj Prejac, Dražen Perkov
17:30 -17:50Josip Joachim Grah
Uloga stereotaksijske radioterapije u lijecenju primarnih tumora jetre
(The role of stereotaxic radiotherapy in the treatment of primary liver tumors)
17:50 – 18:10Majana Soče
Znamo li što je optimalno liječenje raka rektuma?
(Do we know what is the optimal treatment for rectal cancer?)
18:10 – 18:30Dragan Trivanović
Novosti sa AACR, koji nam novi lijekovi dolaze u budućnosti? (News from AACR, what new drugs are coming our way in the future?)

DVORANA A (HALL A)
08:00 – 09:00SEKCIJA MELANOM, MEZENHIMALNI I RIJETKI TUMORI
(MELANOMA, SARCOMA AND RARE TUMORS SECTION)
08:00 – 08:30MELANOM / MELANOMA

Panelisti (Panelists): Jasmina Marić Brozić, Nina Dabelić, Davorin Herceg, Luka Simetić, Daška Štulhofer-Buzina
08:00 – 08:15Davorin Herceg
Europska i regionalna suradnja u registru za melanom – EUMelaReg 
(EUMelaReg- European Melanoma Registry“- european and regional collaboration)
08:15 – 08:25  Krešimir Blažičević
Ishodi liječenja metastatskog melanoma u Hrvatskoj na temelju podataka iz EUMelareg-a
(Treatment outcomes for patients with metastatic melanoma in Croatia – EUMelaReg data analysis)
08:25 – 08:30Diskusija (Discussion) 
08:30 – 09:00SARKOMI / SARCOMA

Panelisti (Panelists): Ivan Bohaček, Snježana Dotlić, Davorin Herceg, Luka Simetić, Marko Šimunović
08:30 – 08:40Tatjana Ladenhauser
Iskustva u liječenju lokaliziranog osteosarkoma  
(Single center experience- localized osteosarcoma treatment)
08:40 – 08:50Kata Međugorac
Prikaz slučaja/case presentation:
Neoadjuvantna kemoterapija kod sarkoma- multidisciplinarni pristup
(Neoadjuvant chemotherapy for sarcoma – multidisciplinary approach)
08:50 – 09:00Diskusija (Discussion)
DVORANA A (HALL A)
09:00 – 09:30SATELITSKI SIMPOZIJ MEDISON PHARMA
(SATELLITE SYMPOSIUM MEDISON PHARMA)
Metastatski melanom uvee: što trebamo znati
(Metastatic melanoma of the uvea: what we need to know)

Moderator:  Stjepko Pleština

Nina Dabelić
Melanom uvee i mogućnosti liječenja
(Uveal melanoma and treatment options)

Luka Simetić
Naša iskustva
(Our experiences)
09:30 – 10:15SATELITSKI SIMPOZIJ MSD
(SATELLITE SYMPOSIUM MSD)
Uz lijek Keytruda® mijenjamo ishode liječenja bolesnika s melanomom
With Keytruda®, we are changing treatment outcomes for melanoma patients
 
Panelisti / Panelists: Davorin Herceg, Luka Simetić
DVORANA B (HALL B)
09:00 – 09:30SATELITSKI SIMPOZIJ PFIZER
(SATELLITE SYMPOSIUM PFIZER)
Put pacijenta s metastatskim rakom dojke – 5 godina iskustva sa palbociklibom
(Mapping the mBC patient journey – 5 years experience with Palbociclib)

Ljubica Vazdar, Mario Nalbani, Anuška Budisavljević
09:30 – 10:15ZNANSTVENI SIMPOZIJ NOVARTIS
(SCIENTIFIC SYMPOSIUM NOVARTIS)
Rani rak dojke
(Early breast cancer)
09:30 – 09:35Stjepko Pleština
Uvod
(Introduction)
09:35 – 09:55Dejan Jurić
CDK4/6i u ranom karcinomu dojke
(CDK4/6i in early breast cancer)
09:55 – 10:15Rasprava/Discussion
Natalija Dedić Plavetić, Dejan Jurić, Stjepko Pleština, Eduard Vrdoljak
10:15 – 10:30PAUZA ZA KAVU I RAZGLEDAVANJE POSTERA
(COFFEE BREAK AND POSTER VIEWING)
DVORANA A (HALL A)
10:30 – 12:30SEKCIJA RAK DOJKE
(BREAST CANCER SECTION)
Uključivanje novih terapijskih opcija u liječenju raka dojke – između želja i stvarnosti”
(Implementation of novel therapeutic options in breast cancer treatment – between wishful thinking and reality)

Moderatori (Moderators): Natalija Dedić Plavetić, Anuška Budisavljević

Panelisti (Panelists): Dejan Jurić, Simona Borštnar, Marija Ban, Tajana Silovski, Renata Kelemenić-Dražin, Marijana Jazvić
10:30 – 11:00Mario Nalbani
Pregled novosti u liječenu raka dojke; ASCO, ESMO, SABCS i SGBCC (Overview of news in breast cancer treatment; ASCO, ESMO, SABCS i SGBCC)
11:00 – 11:25Karla Zekulić, Anamarija Kovač Peić
Trostruko negativan rak dojke, prikaz slučaja i rasprava
(Triple negative breast cancer, case report and panel discussion)
11:25 – 11:50Ivana Matanić, Nikolina Lonjak
HR+ pozitivan rak dojke, príkaz slučaja i rasprava
(HR+ breast cancer, case report and panel discussion)
11:50 – 12:15Jurica Vrbanec, Marina Popović
HER2 pozitivan rak dojke, prikaz slučaja i rasprava
(HER2+ breast cancer, case report and panel discussion)
12:15 – 12:30Završna riječ i zaključci panela
(Session wrap up and panel conclusions)
DVORANA A (HALL A)
12:30 – 13:00SATELITSKI SIMPOZIJ ELI LILLY
(SATELLITE SYMPOSIUM ELI LILLY)
Kad je rizik visok dajte joj nadu, i više!
(When the risk is high give her hope, and more!)

Moderator (Moderator): Stjepko Pleština
12:30 – 12:35Uvod moderatora
(Moderator’s introduction)
12:35 – 12:45Paula Podolski
Uloga abemacikliba u današnjoj kliničkoj praksi
(The role of abemaciclib in today’s clinical practice)
12:45 – 12:55Mario Nalbani
monarchE – Održana učinkovitost abemacikliba
(monarchE – Sustained efficacy of abemaciclib)
12:55 – 13:00Zaključak moderatora
(Moderator’s Conclusion)
13:00 – 13:45SATELITSKI SIMPOZIJ AstraZeneca
(SATELLITE SYMPOSIUM AstraZeneca)
PARPe diem – Lynparza u liječenju raka jajnika, dojke i prostate
(PARPe diem – Lynparza in the treatment of ovarian, breast and prostate cancer)

Moderator (Moderator): Tihana Boraska Jelavić

Erik Škof, Tajana Silovski, Tomislav Omrčen, Ivan Milas  
13:45 – 14:05SATELITSKI SIMPOZIJ MEDICOPHARMACIA
(SATELLITE SYMPOSIUM MEDICOPHARMACIA)
Trodelvy u liječenju metastatskog TNBC – prikaz slučaja
(Trodelvy in the treatment of metastatic TNBC – case report)

Anuška Budisavljević
14:05 – 15.00RUČAK (LUNCH)
DVORANA A (HALL A)
15:00 – 16:00SEKCIJA MLADIH ONKOLOGA
(SECTION OF YOUNG ONCOLOGISTS)
“Survivorship” onkoloških bolesnika
(Survivorship of oncology patients)
15:00 – 15:15Iva Nikles
Što je uopće „survivorship“ i zašto je važan?
(What is survivorship anyway and why is it important?)
15:15 -15:30Ivana Kukec
Psiho-socio-ekonomski aspekti onkoloških bolesnika
(Psycho-socio-economic aspects of oncology patients)
15:30 – 16:00Panel rasprava na praktičnom primjeru bolesnice s rakom dojke
(Panel discussion on the practical example of a patient with breast cancer)

Voditelj panela (Panel leader): Martina Mladinović
Panelisti (Panelists): Hrvoje Vinter, Ivona Poljak, Marina Popović, Iva Nikles, Mario Nalbani
16:00 – 17:00SEKCIJA GINEKOLOŠKIH TUMORA
(SECTION OF GYNECOLOGICAL TUMORS)
Moderator (Moderator): Višnja Matković

Panelisti (Panelists): Marija Milković Periša, Tihana Boraska Jelavić, Josip Kuharić
16:00 – 16:15Mihaela Trajbar
Terapija održavanja u prvoj liniji liječenja epitelnog raka jajnika visokog stupnja nediferenciranosti – PARP inhibitori kao monoterapija ili u kombinaciji sa bevacizumabom
(Maintenance therapy in the first line of treatment of high grade epithelial ovarian cancer – PARP inhibitors monotherapy or in combination with bevacizumab)
16:15 – 16:30Marija Milković Periša
Molekularni biomarkeri u karcinomu endometrija – osvrt patologa
(New molecular biomarkers in endometrial cancer – view of a pathologist)
16:30 – 16:45Ida Čepulić Maravić
Liječenje metastatskog karcinoma endometrija – novosti i prostor za napredak
(Treatment of metastatic endometrial cancer – news and possibilities for improvement)
16:45 – 17:00Tihana Boraska Jelavić
Liječenje metastatskog karcinoma vrata maternice – uloga imunoterapije (News in the treatment of metastatic cervical cancer – the role of immunotherapy)
17:00 – 17:15PAUZA ZA KAVU I RAZGLEDAVANJE POSTERA
(COFFEE BREAK AND POSTER VIEWING)
17:15 – 17:45SATELITSKI SIMPOZIJ NOVARTIS
(SATELLITE SYMPOSIUM NOVARTIS)
Kisqali (ribociklib) – Živjeti duže uz održanu ili poboljšanu kvalitetu života
(Kisqali (ribociclib) – Living longer with maintained or improved quality of life)

Tajana Silovski, Marina Popović
17:45 – 18:30SKUPŠTINA HDIO (članovi HDIO)
HDIO ASSEMBLY (HDIO members)
DVORANA B (HALL B)
14:00 – 18:00   SEKCIJA ZA PACIJENTE
(SECTION FOR PATIENTS)
14:00 – 14:05Stjepko Pleština i predstavnica pacijenata
Otvaranje Sekcije za pacijente
(Section Opening)
14:05 – 14:30Eduard Vrdoljak
Zašto Onkologija?
(Why Oncology?)
14:30 – 14:45Natalija Dedić Plavetić
Precizna medicina i personalizirano liječenje 
(Precision medicine and personalized treatment)
14:45 – 15:00Višnja Matković
Liječenje bolesnica s rakom jajnika
(Treatment of patients with ovarian cancer)
15:00 – 15:15Ana Bačelić Gabelica
Suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika
(Cancer patients supportive and palliative treatment)
15:15 – 15:30Diskusija (Discussion)
15:30 – 16:00PAUZA ZA KAVU
(COFFEE BREAK)
16:00 – 16:15Sanja Pleština
Predstavljanje ESMO vodiča za bolesnike “Što je rak pluća nemalih stanica”
(Presentation of the ESMO guide for patients “What is non-small cell lung cancer”)
16:15 – 16:30Paula Podolski
Liječenje bolesnica s rakom dojke kroz vrijeme
(Treatment of breast cancer patients over time)
16:30 – 16:45Anuška Budisavljević
Kvaliteta života onkoloških bolesnika
(Quality of life of oncology patients)
16:45 – 17:00Marina Popović
Benefiti psihoonkološke pomoći pacijentima iz perspektive onkologa i „survivorship“
(Benefits of psycho-oncology assistance to patients from the perspective of oncologists and “survivorship”)
17:00 – 17:30„Position paper“ udruga i Inovativne farmaceutske inicijative
“Associations’ and Innovative pharmaceutical initiative’s
“Position paper”

Moderator/Moderator: Ljiljana Vukota
Panelisti/Panelists:
predstavnici udruga, Inovativne farmaceutske inicijative i onkologije
(representatives of associations, innovative pharmaceutical initiative and oncology)
17:30 – 17:35Zatvaranje programa Sekcije
(Section Closing)
20.00KONGRESNA VEČERA
(CONGRESS DINNER)

DVORANA A (HALL A)
08:30 – 09:15SATELITSKI SIMPOZIJ ASTELLAS
(SATELLITE SYMPOSIUM ASTELLAS)
Astellas iskustvo i inovacija: putovanje dugo 10 godina i početak novog pravca u onkologiji
(Astellas experience and innovation: a 10-year journey and the beginning of a new direction in oncology)
08:30 – 09:00Što nam nosi Xtandi u svakodnevnom radu pri dugotrajnom liječenju bolesnika s uznapredovalim hormonski osjetljivim rakom prostate
(What Xtandi brings to us in daily work during the long-term treatment of patients with advanced hormone-sensitive prostate cancer)

Panel diskusija (Panel discussion): Marija Gamulin, Zrna Antunac Golubić, Jasmin Bektić
09:00 – 09:15Što nam donosi Padcev u liječenju lokalno uznapredovalog i metastatskog urotelnog karcinoma?  
(What does Padcev bring to us in the treatment of locally advanced and metastatic urothelial carcinoma)

Tomislav Omrčen   
09:15 – 10:00SATELITSKI SIMPOZIJ MERCK
(SATELLITE SYMPOSIUM MERCK)
Održavanje s lijekom Bavencio® u 1. liniji mUC
(Maintenance with Bavencio® in 1. line mUC)

Milena Gnjidić
Javelin Bladder 100
(Javelin Bladder 100)

Jure Murgić
Iskustva u primjeni lijeka Bavencio®
Odgovori na ključna pitanja kliničara kroz raspravu
(Experiences in the use of Bavencio®
Answers to clinicians’ key questions through discussion)
10:00 – 10:30SATELITSKI SIMPOZIJ JANSSEN
(SATELLITE SYMPOSIUM JANSSEN)
Zašto izabrati lijek Erleada u liječenju raka prostate?
(Why choose Erleada for prostate cancer treatment?)

Milena Gnjidić, Renata Kelemenić Dražin, Nikola Bulj
10:30 – 11:00SATELITSKI SIMPOZIJ NOVARTIS
(SATELLITE SYMPOSIUM NOVARTIS)
Iskorak u novu dimenziju u liječenju mCRPC-a
(Stepping out into a new dimension in mCRPC treatment)

Marija Gamulin
11:00 – 11:15PAUZA ZA KAVU I RAZGLED POSTERA
(COFFEE BREAK AND POSTER VIEW)
11:15 – 12:45SEKCIJA UROGENITALNI TUMORI
(UROGENITAL TUMORS SECTION)
Moderatori (Moderators): Borislav Belev, Milena Gnjidić
11:15 – 11:45 Maja Baučić, Ivan Vičić
Prikaz slučaja (Case preseentation):
Uloga nuklearne medicine u dijagnostici karcinoma prostate: PSMA PET-CT (The role of nuclear medicine in the diagnosis of prostate cancer: PSMA PET-CT)

Marija Gamulin, Milena Gnjidić, Tvrtko Hudolin
Panel rasprava (Panel discussion):
Primjena dijagnostičkih metoda nuklearne medicine u svakodnevnoj praksi (Application of diagnostic methods of nuclear medicine in everyday practice)
11:45 – 12:10Metastatski hormon-osjetljivi karcinom prostate – kako odabrati ADT-partnera?
(Metastatic hormone-sensitive prostate cancer – how to choose an ADT partner?)

Martina Mladinović – prikaz slučaja (case presentation)

Panel rasprava (Panel discussion): Vesna Bišof, Tomislav Omrčen, Tvrtko Hudolin, Mislav Čonkaš, Lidija Kocić
12:10 – 12:35Zrna Antunac Golubić
Novosti u liječenju urotelnog karcinoma
(News in the treatment of urothelial cancer)

Panel rasprava (Panel discussion):
Mirko Bakula, Zrna Antunac Golubić, Stela Bulimbašić, Marijana Jazvić
12:35 – 12:45Anamarija Kovač Peić
Izazovi i iskustva u liječenju uroonkoloških bolesnika u nekliničkim centrima (Challenges and experiences in the treatment of uro-oncology patients in non-clinical centers)
12:45 – 13:15SEKCIJA POTPORNE I PALIJATIVNE MEDICINE
(SUPPORTIVE AND PALLIATIVE TREATMENT SECTION)
Razgovori o skrbi na kraju života
(Conversations about end-of-life care)

Moderator: Sanja Pleština
12:45 – 12:55Ana Borovečki
Što znači dobra smrt za Hrvate?
(What does a good death mean for Croats?)
12:55 – 13:00Ivana Kukec
Prikaz rezultata interne ankete 
(Presentation of the results of the internal survey)
13:00 – 13:15Panel rasprava (Panel discussion):
(pro et contra) – Da li umrijeti kod kuće ili u ustanovi?
(Should you die at home or in an institution?)

Panelisti (Panelists):  Sanja Pleština, Ana Borovečki, Ivana Kukec, Antonija Salamun, Ana Kotarski, Ružica Valent, Ivona Poljak
13:15 – 14:00BEST OF HDIO – Proglašenje najboljih radova i zatvaranje kongresa (Announcement of the best papers and closing of the Congress)
hrHrvatski