Organizator

Hrvatsko torakalno društvo 

www.toraks.hr

Organizacijski odbor 

PREDSJEDNIK:
Miroslav Samaržija

TAJNIK:
Marko Jakopović

ČLANOVI:
Marinko Artuković, Zagorka Boras, Željko Čulina, Feđa Džubur, Ana Hećimović, Maja Hrabak Paar, Zoran Janevski, Mateja Janković Makek, Joško Juričić, Sandra Karabatić, Ante Marušić, Sanja Pleština, Sanja Popović-Grle, Gzim Redžepi, Fran Seiwerth, Silvana Smojver-Ježek, Alma Rožman, Žarko Vrbica

ZNANSTVENI ODBOR:
Mirna Alebić, Sonja Badovinac, Ljiljana Bulat-Kardum, Irena Godić, Ivan Gudelj, Dubravko Jalšovec, Vera Katalinić-Janković, Walter Klepetko, Marta Koršić, Aleksandra Kraljević, Ana Ljubas, Ivica Mažuranić, Goran Madžarac, Bakir Mehić, Suzana Mladinov, Lada Rumora, Ana Savović, Sven Seiwerth, Ivan Škopljanac, Sanda Škrinjarić-Cincar, Igor Štagljar, Neven Tudorić, Eduard Vrdoljak, Tanja Zovko, Nikolino Žura

hrHR