Registracija

Sudionici se prijavljuju na kongres online ili mailom tehničkom organizatoru.

U svim prijavama, bilo individualnim ili grupnim, obavezno je navođenje e-mail adrese svakog pojedinog sudionika.

Kotizacije

  • Liječnici specijalisti 400 EUR 
  • Sponzori, izlagači 350 EUR
  • Specijalizanti, studenti 100 EUR 
  • Fizioterapeuti 100 EUR
  • Medicinske sestre 100 EUR 
  • Dnevne kotizacije 100 EUR

Plaćanje

Uplate kotizacija mogu se izvršiti online kreditnim karticama ili uplatom na žiro račun tehničkog organizatora na osnovu predračuna ili računa kojeg izdaje tehnički organizator PENTA d.o.o.

Prihvaćamo kreditne kartice: Euro Card/MasterCard i Visa.

Bankovne naknade su odgovornost uplatitelja, te je platitelj dužan podmiriti sve bankovne naknade.

Službeni jezik

Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano).

Bodovanje

Hrvatska liječnička komora

Skup će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore o bodovanju.

  • aktivno sudjelovanje _____ bodova
  • pasivno sudjelovanje _____ bodova

Hrvatska komora medicinskih sestara

Medicinske sestre bit će bodovane prema Pravilniku HKMS-a uz obavezno predočenje članske iskaznice.

hrHR