Sažeci

AutoriNaslovLink
Tomislav Bečejac, Dubravko Jalšovec, Iva Milišić Jašarević, Ivan Bunjevac, Vedran Cesarec, Damir DanolićFIBRINOLYTIC THERAPY AND PLEURODESIS, TWO DIFFERENT PROCEDURES FOR TOTAL EVACUATION OF MULTILOCULATED MALIGNANT PLEURAL EFFUSION AND PREVENTION OF FLUID REACCUMULATION-A CASE REPORTLink
Tomislav Bečejac, Dubravko Jalšovec, Maja Cvitanović, Toni Penović, Klara Brekalo, Dominik DraženovićTHYMOMA UNVEILED: THE POWER OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS AND TEAM COLLABORATIONLink
Tomislav Bečejac, Dubravko Jalšovec, Marko Vrančić, Klara Brekalo, Maja Cvitanović, Vedran CesarecDIAGNOSTIC CHALLENGES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE MANAGEMENT OF PLEUROPULMONARY TUMORS-A CASE REPORTLink
Željko Čulina, Mirisa Tokić, Tajana Vukić Jurjević, Ivana Marić, Marina Vojković, Ivo DilberAkutno bubrežno zatajenje uzrokovano metastazama karcinoma pluća u bubrege: prikaz slučajaLink
Vesna Vukičević Lazarević, Ivan Marković, Jelena Barišić, Alda Ranogajec, Jelena Stijepović Rančić, Maja BugarskiImpact of Allergen Immunotherapy on Asthma Acute Exacerbations: A Retrospective Study in CroatiaLink
Davor Vagić, Livije Kalogjera, Duje Čulina, Željko ČulinaUpala tipa 2 u sluznici i sekretu sinusa u bolesnika s kroničnim rinosinuitisom bez nosnih polipa – razlika između astmatičara i neastmatičaraLink
Ivan Marković, Anja Ljilja PosavecReumatoidni artritis nakon SARS-CoV-2 infekcijeLink
TINAMAREL MANDIĆ, Neva Coce, Luka Filipović-Grčić, Ivica Paulić, Maja PrutkiRadiografija torakalnih organa u jedinicama intenzivne njege – najčešći hitni nalaziLink
Ivan Štefanac, Renata BožinovićGuillain-Barréov sindrom nakon COVID19 infekcijeLink
Davorka Muršić, Tajana Jalušić Glunčić, Jelena Ostojić, Sanda Škrinjarić-Cincar, Ljiljana Bulat Kardum, Martina Dokoza, Nataša Karamarković Lazarušić, Erim Bešić, Miroslav Samaržija, Andrea Vukić DugacThe impact of obesity on patients with COPDLink
Filip Doder, Snježana Benko Meštrović, Morana Kosanović Bajić, Alda RanogajecHollistic approach in pulmonary rehabilitation of severe lung tuberculosis still in active treatmentLink
Filip Doder, Ivan Marković, Marina Božan, Vesna Vukičević Lazarević, Jelena BarišićNSAID-exacerbated respiratory disease (N-ERD) – A case reportLink
Milenko Pehar, Kristina Galić, Renata PeharLezije dojki kao prvi znak diseminirane granulomatoze s poliangitisomLink
Marina Perković, Vanja Dolenec, Ana HađakPrimjena klofazimina u liječenju mikobakterioze pluća – prikaz slučajaLink
Kristina Krpina, Mateja Janković Makek, Feđa Džubur, Goran Glodić, Lorna Čorak, Martina Batarilo Hađar, Marko Banić, Dina Rnjak, Tea Lovrić Dotlić, Dina Mihelčić Korte, Andreja Moćan, Mira Pevec, Hrvoje Puretić, Miroslav Samaržija, Anamarija Štajduhar, Tea Vukić, Nives Živković, Ana HećimovićPatent foramen ovale as a cause of respiratory insufficiencyLink
Dora Grgat, Maja Hrabak PaarBronhopleuralna fistula nakon pulmektomijeLink
Mateo Ćurin, Vide Popović, Emilija Lozo Vukovac, Ivana Šegrt RibičićSuper-responderi na biološkoj terapiji za liječenje teške astme – iskustvo jednog centraLink
SUZANA HARABAJSA, Klara Rajković, Paula Gršković, Valerija Begić, Ivana Grgić, Lana Gorenec, Snježana Židovec Lepej, Lucija Milutin, Marijana Vranjković, Vesna Šimić, Božica Vrabec Branica, Gordana Bubanović, Ivana Lukić Franolić, Sonja Badovinac, Marko Jakopović, Silvana Smojver-Ježek, Petra KoraćCytomegalovirus infection in cytological smears and immune response in peripheral blood of lung adenocarcinoma patients according to EGFR mutation statusLink
Ante Rebić, Nives Živković, Matea Škoro, Marko Banić, Slavica Liška, Milica Rašeta, Nikolina Kučak Tremljan, Ivona Kovačević, Marina Zelenika Margeta, Linda Malnar Janeš, Ana Mršić, Katarina Hađija Marković, Mateo Ćurin, Ivan Viculin, Jasen Vladislavić, Ana Letinić Maras, Željka Čuljak Jurić, Helena Kovačić, Ana Posavec, Antonia Dedo, Sandra Kirin, Marin Dubovečak, Vlatko Stapić, Tatjana Liović, Irena Rekić, Marija Mrazović, Vesna Miljević, Andrea Vukić DugacUčinak praktične edukacije specijalizanata pulmologije o inhalacijskim uređajimaLink
ANA BRAJDIĆ ŠĆULAC, Kristina Skroče, Ivana Peršić, Viktor Ivaniš, Dijana Travica Samsa, Snježana Ljubojević, Viktor PeršićEffects of 21 day altitude training camp in elite swimmers on lung diffusing capacity for carbon monoxide (DLCO)Link
Linda Malnar Janeš, Marina Zelenika Margeta, Ivona Kovačević, Gorazd Poje, Marina Lampalo, Branko Pevec, Sanja Popović GrleUbrzani klinički učinak anti-IL4/13 biološke terapije u osobe s teškom eozinofilnom astmom i kroničnim rinosinuitisom s nosnom polipozomLink
Dinea Bučić, Marta Koršić, Sonja Badovinac, Silvana Smojver-Ježek, Maja Hrabak PaarEgzogena lipoidna pneumonija: dobra anamneza i CT nalaz ključ su točne dijagnozeLink
Tijana Brandmajer, Mitar Saveljic, Sandra KarabaticPrisustvo anksioznosti i ranih znakova depresivnosti kod pacijentkinja sa karcinom dojke liječene u Kliničkom centru Crne GoreLink
Kristina Poljak, Vesna Elveđi-Gašparović, Ivana Barišić, Tihana Odobašić-Palković, Ivan Bambir, Duška Tješić-Drinković, Andrea Vukić DugacCistična fibroza i trudnoća – prikaz iskustva Centra za cističnu fibrozu djece i odraslih KBC-a ZagrebLink
Filip Doder, Matija RicovSevere pleural empyema in a younger patient without comorbidities- a case reportLink
Ena Tolić, Tea Lovrić Dotlić, Andreja Moćan, Maja Hrabak Paar, Marija Bukvić, Ema Milković, Mateja Janković MakekMILLIARY TUBERCULOSIS MIMICKING LUNG CANCER WITH BRAIN METHASTASISLink
Ena Tolić, Dora Darapi Marušić, Matea Škoro, Lorna Čorak, Stjepan Smiljanić, Goran Glodić, Tea Lovrić Dotlić, Andreja Moćan, Sonja Badovinac, Ivana Mareković, Mateja Janković MakekFrequency and relevance of nontuberculous mycobacterial isolates in patients with COPD exacerbationsLink
Lucija Kovačević, Maja Prutki, Kristina Krpina, Antun Aboud, Miroslav Samaržija, Maja Hrabak PaarDetekcija kalcifikacija koronarnih arterija u sklopu Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća: Pilot studijaLink
Vesna Šimić, Božica Vrabec Branica, Suzana Harabajsa, Lucija Milutin, Snježana Šušković-Medved, Marijana Vranjković, Silvana Smojver-JežekEBUS-FNA of enlarged mediastinal nodes -unusual cytological findings of hemostatic substancesLink
Ayla Hadžavdić, Maja Hrabak PaarALERGIJSKA BRONHOPULMONALNA ASPERGILOZA: PRIKAZ MULTIMODALITETNIM METODAMA OSLIKAVANJALink
Diana Kralj, Vjekoslava Amerl ŠakićNACIONALNI PROGRAM ZA PROBIR I RANO OTKRIVANJE RAKA PLUĆA 2020. – 2024. Pogled kroz karlovačku županijuLink
Hana Ahmetović, Eugenija Basioli Kasap, Martina Dokoza, Nina Sulen, Franka BenčekLung cancer screening and incidental renal cancer in smokersLink
Grgur Salai, Ivona Kovačević, Linda Malnar Janeš, Ivan Marasović, Darjan Ranilović, Damir Vukoja, Marina Zelenika Margeta, Ivana Huljev Šipoš, Jasna Tekavec-Trkanjec, Đivo LjubičićGender Differences in Self-Reported Sleep Quality among Sarcoidosis Patients: Online Survey ResultsLink
Igor Barković, Melany ĆurićPleuralni izljev kao prva manifestacija kronične limfocitne leukemije – prikaz slučajaLink
Ivona Markelić, Vesna Trkeš, Zagorka Boras, Denis Baričević, Zrinka Bošnjak, Tara Vuletić, Zoran Herljević, Dijana Varda Brkić, Andrea Vukić DugacPositive multiplex polymerase chain reaction respiratory panel among patients with acute respiratory infections: A single – centre experience in CroatiaLink
Lorna Radman, Goran Glodić, Marko Banić, Fedja Džubur, Ana Hećimović, Dina Rnjak, Sanja Popović Grle, Andrea Vukić Dugac, Miroslav Samaržija, Mateja Janković MakekNon-cystic fibrosis bronchiectasis (NCFB) in Croatia: data from the European multicenter bronchiectasis audit and research collaboration (EMBARC) registryLink
Nives Kerner, Anamarija Štajduhar, Milica Rašeta, Nenad Miculinić, Gordana Pavliša, Sanja Popović-GrleChallenges in choosing the most suitable inhaler when treating an asthma patientLink
Milica Rašeta, Ana Posavec, Marta Begovac, Anamarija Štajduhar, Neven Miculinić, Sanja Popović-Grle, Gordana PavlišaSkipping Steps in TuberculosisLink
Marta Begovac, Anamarija Štajduhar, Ana Posavec, Milica Rašeta, Neven Miculinić, Gordana Pavliša, Sanja Popović-GrleSevere asthma or “difficult – to treat asthma” – a case reportLink
Milica Rašeta, Marta Begovac, Anamarija Štajduhar, Ana Posavec, Neven Miculinić, Gordana Pavliša, Miroslav Samaržija, Sanja Popović-GrleMissed elements for proper diagnosis in pulmonology praxisLink
Tea Vukić, Marko Banić, Dora Darapi, Dina Rnjak, Ena Tolić, Andrea Vukić DugacELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR: A FIRST CASE OF SEVERE RASH IN CROATIA AND OUR APPROACH TO DESENSITIZATIONLink
Franka Butković, Mirna Momčilović, Petra Turčić, Sanja Popović-GrleAnalysis of Inflammatory Biomarker Expression in Adults with Severe AsthmaLink
AutoriNaslovLink
Ana Joka, Ružica Marinić, Irena Godić, Romana Palić, Ana Validžić, Mihaela RadmanProcjena i preporuka u radu bolničkog koordinatora palijativne skrbiLink
Ružica Marinić, Ana Joka, Jasminka Miličević, Romana Palić, Irena Godić, Katarina Augustin, Anđelina PerićPalijativna skrb- Javno zdravstveni problem?Link
Milomir LještakPotreba dodatne edukacije u sestrinstvu kao nadogradnja teorijskog i praktičnog znanja u obliku neformalnog obrazovanjaLink
Lidija Trepšić, Klara OzimecPostupci medicinske sestre pri operativnom zahvatu „SLEEVE” resekcijaLink
Vilma Kolarić, Rudolf KolarićEdukcija pacijenata o izračunu doze inzulina kod intenzivirane inzulinske terapijeLink
Vedrana DivaldUloga medicinske sestre kod primjene fibrinolitičke terapije i pleurodezeLink
Maja Majerić, Ema Šerkić, Karla Rubelj Grahovac, Tea Grgec, Lea MartićTorakoskopija – skrb za bolesnike na Odjelu za tumore plućaLink
Romana Palić, Anđelina PerićKako spriječiti kontaminaciju hemokulturaLink
BARBARA ŠARIĆ, DIJANA MATOŠEVIĆ, IVANA TOMIĆMetode snimanja impulsne oscilometrijeLink
GABRIJELA MARKOTA, B. Lovrić, M. Mamić, M. Samaržija, M. Kožić, T. JovanovićUtjecaj zdravstvene pismenosti na adherenciju bolesnika oboljelih od opstruktivnih bolesti plućaLink
Mitar Saveljic, Damir Pelicic, Sanja BrkicRAK DOJKE KAO GLAVNI JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM U CRNOJ GORILink
ANA BARIŠIĆOtpust bolesnika na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji s prikazom slučaja – izazovi i strategije uspješnog otpustaLink
Vlatka Bubaš, Aleksandra Trupković, Kristina Vuger, Suzana VajićHitnoće u bronhoskopijiLink
JELENA BARIŠIĆUloga medicinske sestre pri zbrinjavanju pacijenta sa anafilaksijomLink
Tatjana Banjac, Monika Karas, Patricija Mihić, Tihana Odobašić Palković, Ivana BarišićMultirezistentna tuberkulozaLink
BOŽICA LOVRIĆ, G Markota, M Mamić, M Samaržija, T Jovanović, L RadićNIKOTINSKA OVISNOST I ZDRAVSTVENA PISMENOST KAO PREDIKTORI NAMJERE PRESTANKA PUŠENJA KOD OBOLJELIH OD BOLESTI PLUĆALink
Jasminka Ganic, Sandra Karabatić, Senka RepovečkiUčinci primjene Neinvazivne ventilacije na anksioznost i depresiju kod pacijenata s egzacerbacijom KOPB-aLink
Jasminka Ganic, Sandra KarabatićNeinvazivna mehanička ventilacija (NIV) kod bolesnika u egzacerbaciji KOPB-aLink
Manda Markanović, Ivana Jurić, Ana Rastija, Melita Rezler, Zrinka Bošnjak, Ivana MarekovićVankomicin-rezistentni enterokoki u KBC Zagreb – osjetljivost na antimikrobne lijekove i molekularne karakteristikeLink
Tihana Odobašić Palković, Ivana Barišić, Irena Godić, Monika Karas, Andrea Vukić Dugac“Kako smo danas?” Analiza Short Form Health Survey-36 u bolesnika s cističnom fibrozomLink
Ines Dobrić, Ivana Tomić, Tanja Zovko, Azra HodžićUtjecaj glazbe na pacijente tijekom aplikacije kemoterapijeLink
Marija Zubec, Gordana Grašić, Liljana KoneckiTESTIRANJE KISIKOM U SVRHU PROCJENE POTREBE ZA KUĆNOM TERAPIJOM KISIKOMLink
Katarina Antonela Mustać, Gianna Pavletić, Jurlina DraganaULOGA MEDICINSKE SESTRE U PRIPREMI I PROVEDBI POLISOMNOGRAFIJELink
Nikolina Perak, Hrvoje Krstanović, Martina Ćubić, Helena Račić, Kristina Mikajević, Tajana Jalušić GlunčićAKTIVNI CIKLUS DISANJALink
Hrvoje Krstanović, Nikolina Perak, Martina Ćubić, Kristina Mikajević, Helena RačićRezultati plućne rehabilitacije tijekom COVID i post-COVID razdobljaLink
Melani Prebeg, Azra Hodžić, Tanja ZovkoBolnički informacijski sustav – jedinica intenzivnog i postintenzivnog liječenjaLink
Irena GodićAktivnosti medicinskih sestara Klinike za plućne bolesti JordanovacLink
ZDENO KOŽULJLIJEČENJE DVORAZINSKIM POZITIVNIM TLAKOM (BPAP) KOD HIPOVENTILACIJSKOG SINDROMA U PRETILIHLink
MATEO MIKUŠ, Nenad Lukec, Lucia Venturin, Monika JurićMaligna bolLink
Azra Hodžić, Tanja Zovko, Ana Živkušić, Ana Umičević, Milena Malić, Marijana ČibarićOdgajajući sutrašnjicu: perspektive generacija na autoritetLink
IVANA PESIĆ, LAURA RANOGAJEC, ZDENO KOŽULJ, ANTONELA ŠKARIOT, ANA OREŠKIKAPNOGRAFIJALink
Ivana BarišićTest klorida u znoju- Zlatni standard u dijagnostici cistične fibrozeLink
MARTIN KAJTAZISavjest kao organ smisla u logoterapijiLink
Ivana Lukić Franolić, Sandra KarabatićFMI- naša iskustvaLink
Sandra Karabatic, Eva Štabarković, IVANA LUKIĆ FRANOLIĆOSIGURAVANJE KONTINUIRANE PODRŠKE KROZ ONKOLOŠKO LIJEČENJE: VAŽNOST KOORDINACIJE PUTA PACIJENTALink
Enriko Dulaj, Monika TramošljaninSamoprocjena znanja o personaliziranoj mediciniLink
Ana Živkušić, Azra Hodžić, Tanja ZovkoDugotrajne komplikacije kod transplantacije solidnih organaLink
Tanja ZovkoSvjetska zdravstvena organizacijaLink
Stjepan StrancarićMehanička cirkulacijska potpora (ECMO) tijekom transplantacije pluća-naša iskustvaLink
AutoriNaslovLink
GABRIJELA MARKOTA, B. Lovrić, M. Mamić, M. Samaržija, M. Kožić, T. JovanovićUtjecaj zdravstvene pismenosti na adherenciju bolesnika oboljelih od opstruktivnih bolesti plućaLink
BOŽICA LOVRIĆ, G Markota, M Mamić, M Samaržija, T Jovanović, L RadićNIKOTINSKA OVISNOST I ZDRAVSTVENA PISMENOST KAO PREDIKTORI NAMJERE PRESTANKA PUŠENJA KOD OBOLJELIH OD BOLESTI PLUĆALink
Jasminka Ganic, Sandra KarabatićNeinvazivna mehanička ventilacija (NIV) kod bolesnika u egzacerbaciji KOPB-aLink
Manda Markanović, Ivana Jurić, Ana Rastija, Melita Rezler, Zrinka Bošnjak, Ivana MarekovićVankomicin-rezistentni enterokoki u KBC Zagreb – osjetljivost na antimikrobne lijekove i molekularne karakteristikeLink
Tihana Odobašić Palković, Ivana Barišić, Irena Godić, Monika Karas, Andrea Vukić Dugac“Kako smo danas?” Analiza Short Form Health Survey-36 u bolesnika s cističnom fibrozomLink
Katarina Antonela Mustać, Gianna Pavletić, Jurlina DraganaULOGA MEDICINSKE SESTRE U PRIPREMI I PROVEDBI POLISOMNOGRAFIJELink
Nikolina Perak, Hrvoje Krstanović, Martina Ćubić, Helena Račić, Kristina Mikajević, Tajana Jalušić GlunčićAKTIVNI CIKLUS DISANJALink
Azra Hodžić, Tanja Zovko, Ana Živkušić, Ana Umičević, Milena Malić, Marijana ČibarićOdgajajući sutrašnjicu: perspektive generacija na autoritetLink
Ivana BarišićTest klorida u znoju- Zlatni standard u dijagnostici cistične fibrozeLink
Tomislav Bečejac, Dubravko Jalšovec, Iva Milišić Jašarević, Ivan Bunjevac, Vedran Cesarec, Damir DanolićFIBRINOLYTIC THERAPY AND PLEURODESIS, TWO DIFFERENT PROCEDURES FOR TOTAL EVACUATION OF MULTILOCULATED MALIGNANT PLEURAL EFFUSION AND PREVENTION OF FLUID REACCUMULATION-A CASE REPORTLink
Tomislav Bečejac, Dubravko Jalšovec, Maja Cvitanović, Toni Penović, Klara Brekalo, Dominik DraženovićTHYMOMA UNVEILED: THE POWER OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS AND TEAM COLLABORATIONLink
Tomislav Bečejac, Dubravko Jalšovec, Marko Vrančić, Klara Brekalo, Maja Cvitanović, Vedran CesarecDIAGNOSTIC CHALLENGES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE MANAGEMENT OF PLEUROPULMONARY TUMORS-A CASE REPORTLink
Željko Čulina, Mirisa Tokić, Tajana Vukić Jurjević, Ivana Marić, Marina Vojković, Ivo DilberAkutno bubrežno zatajenje uzrokovano metastazama karcinoma pluća u bubrege: prikaz slučajaLink
Davor Vagić, Livije Kalogjera, Duje Čulina, Željko ČulinaUpala tipa 2 u sluznici i sekretu sinusa u bolesnika s kroničnim rinosinuitisom bez nosnih polipa – razlika između astmatičara i neastmatičaraLink
Ivan Marković, Anja Ljilja PosavecReumatoidni artritis nakon SARS-CoV-2 infekcijeLink
TINAMAREL MANDIĆ, Neva Coce, Luka Filipović-Grčić, Ivica Paulić, Maja PrutkiRadiografija torakalnih organa u jedinicama intenzivne njege – najčešći hitni nalaziLink
Ivan Štefanac, Renata BožinovićGuillain-Barréov sindrom nakon COVID19 infekcijeLink
Davorka Muršić, Tajana Jalušić Glunčić, Jelena Ostojić, Sanda Škrinjarić-Cincar, Ljiljana Bulat Kardum, Martina Dokoza, Nataša Karamarković Lazarušić, Erim Bešić, Miroslav Samaržija, Andrea Vukić DugacThe impact of obesity on patients with COPDLink
Filip Doder, Snježana Benko Meštrović, Morana Kosanović Bajić, Alda RanogajecHollistic approach in pulmonary rehabilitation of severe lung tuberculosis still in active treatmentLink
Filip Doder, Ivan Marković, Marina Božan, Vesna Vukičević Lazarević, Jelena BarišićNSAID-exacerbated respiratory disease (N-ERD) – A case reportLink
Milenko Pehar, Kristina Galić, Renata PeharLezije dojki kao prvi znak diseminirane granulomatoze s poliangitisomLink
Marina Perković, Vanja Dolenec, Ana HađakPrimjena klofazimina u liječenju mikobakterioze pluća – prikaz slučajaLink
Kristina Krpina, Mateja Janković Makek, Feđa Džubur, Goran Glodić, Lorna Čorak, Martina Batarilo Hađar, Marko Banić, Dina Rnjak, Tea Lovrić Dotlić, Dina Mihelčić Korte, Andreja Moćan, Mira Pevec, Hrvoje Puretić, Miroslav Samaržija, Anamarija Štajduhar, Tea Vukić, Nives Živković, Ana HećimovićPatent foramen ovale as a cause of respiratory insufficiencyLink
Dora Grgat, Maja Hrabak PaarBronhopleuralna fistula nakon pulmektomijeLink
Mateo Ćurin, Vide Popović, Emilija Lozo Vukovac, Ivana Šegrt RibičićSuper-responderi na biološkoj terapiji za liječenje teške astme – iskustvo jednog centraLink
SUZANA HARABAJSA, Klara Rajković, Paula Gršković, Valerija Begić, Ivana Grgić, Lana Gorenec, Snježana Židovec Lepej, Lucija Milutin, Marijana Vranjković, Vesna Šimić, Božica Vrabec Branica, Gordana Bubanović, Ivana Lukić Franolić, Sonja Badovinac, Marko Jakopović, Silvana Smojver-Ježek, Petra KoraćCytomegalovirus infection in cytological smears and immune response in peripheral blood of lung adenocarcinoma patients according to EGFR mutation statusLink
Ante Rebić, Nives Živković, Matea Škoro, Marko Banić, Slavica Liška, Milica Rašeta, Nikolina Kučak Tremljan, Ivona Kovačević, Marina Zelenika Margeta, Linda Malnar Janeš, Ana Mršić, Katarina Hađija Marković, Mateo Ćurin, Ivan Viculin, Jasen Vladislavić, Ana Letinić Maras, Željka Čuljak Jurić, Helena Kovačić, Ana Posavec, Antonia Dedo, Sandra Kirin, Marin Dubovečak, Vlatko Stapić, Tatjana Liović, Irena Rekić, Marija Mrazović, Vesna Miljević, Andrea Vukić DugacUčinak praktične edukacije specijalizanata pulmologije o inhalacijskim uređajimaLink
ANA BRAJDIĆ ŠĆULAC, Kristina Skroče, Ivana Peršić, Viktor Ivaniš, Dijana Travica Samsa, Snježana Ljubojević, Viktor PeršićEffects of 21 day altitude training camp in elite swimmers on lung diffusing capacity for carbon monoxide (DLCO)Link
Linda Malnar Janeš, Marina Zelenika Margeta, Ivona Kovačević, Gorazd Poje, Marina Lampalo, Branko Pevec, Sanja Popović GrleUbrzani klinički učinak anti-IL4/13 biološke terapije u osobe s teškom eozinofilnom astmom i kroničnim rinosinuitisom s nosnom polipozomLink
Dinea Bučić, Marta Koršić, Sonja Badovinac, Silvana Smojver-Ježek, Maja Hrabak PaarEgzogena lipoidna pneumonija: dobra anamneza i CT nalaz ključ su točne dijagnozeLink
Kristina Poljak, Vesna Elveđi-Gašparović, Ivana Barišić, Tihana Odobašić-Palković, Ivan Bambir, Duška Tješić-Drinković, Andrea Vukić DugacCistična fibroza i trudnoća – prikaz iskustva Centra za cističnu fibrozu djece i odraslih KBC-a ZagrebLink
Filip Doder, Matija RicovSevere pleural empyema in a younger patient without comorbidities- a case reportLink
Ena Tolić, Tea Lovrić Dotlić, Andreja Moćan, Maja Hrabak Paar, Marija Bukvić, Ema Milković, Mateja Janković MakekMILLIARY TUBERCULOSIS MIMICKING LUNG CANCER WITH BRAIN METHASTASISLink
Ena Tolić, Dora Darapi Marušić, Matea Škoro, Lorna Čorak, Stjepan Smiljanić, Goran Glodić, Tea Lovrić Dotlić, Andreja Moćan, Sonja Badovinac, Ivana Mareković, Mateja Janković MakekFrequency and relevance of nontuberculous mycobacterial isolates in patients with COPD exacerbationsLink
Lucija Kovačević, Maja Prutki, Kristina Krpina, Antun Aboud, Miroslav Samaržija, Maja Hrabak PaarDetekcija kalcifikacija koronarnih arterija u sklopu Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća: Pilot studijaLink
Vesna Šimić, Božica Vrabec Branica, Suzana Harabajsa, Lucija Milutin, Snježana Šušković-Medved, Marijana Vranjković, Silvana Smojver-JežekEBUS-FNA of enlarged mediastinal nodes -unusual cytological findings of hemostatic substancesLink
Ayla Hadžavdić, Maja Hrabak PaarALERGIJSKA BRONHOPULMONALNA ASPERGILOZA: PRIKAZ MULTIMODALITETNIM METODAMA OSLIKAVANJALink
Hana Ahmetović, Eugenija Basioli Kasap, Martina Dokoza, Nina Sulen, Franka BenčekLung cancer screening and incidental renal cancer in smokersLink
Grgur Salai, Ivona Kovačević, Linda Malnar Janeš, Ivan Marasović, Darjan Ranilović, Damir Vukoja, Marina Zelenika Margeta, Ivana Huljev Šipoš, Jasna Tekavec-Trkanjec, Đivo LjubičićGender Differences in Self-Reported Sleep Quality among Sarcoidosis Patients: Online Survey ResultsLink
Igor Barković, Melany ĆurićPleuralni izljev kao prva manifestacija kronične limfocitne leukemije – prikaz slučajaLink
Ivona Markelić, Vesna Trkeš, Zagorka Boras, Denis Baričević, Zrinka Bošnjak, Tara Vuletić, Zoran Herljević, Dijana Varda Brkić, Andrea Vukić DugacPositive multiplex polymerase chain reaction respiratory panel among patients with acute respiratory infections: A single – centre experience in CroatiaLink
Lorna Radman, Goran Glodić, Marko Banić, Fedja Džubur, Ana Hećimović, Dina Rnjak, Sanja Popović Grle, Andrea Vukić Dugac, Miroslav Samaržija, Mateja Janković MakekNon-cystic fibrosis bronchiectasis (NCFB) in Croatia: data from the European multicenter bronchiectasis audit and research collaboration (EMBARC) registryLink
Nives Kerner, Anamarija Štajduhar, Milica Rašeta, Nenad Miculinić, Gordana Pavliša, Sanja Popović-GrleChallenges in choosing the most suitable inhaler when treating an asthma patientLink
Milica Rašeta, Ana Posavec, Marta Begovac, Anamarija Štajduhar, Neven Miculinić, Sanja Popović-Grle, Gordana PavlišaSkipping Steps in TuberculosisLink
Marta Begovac, Anamarija Štajduhar, Ana Posavec, Milica Rašeta, Neven Miculinić, Gordana Pavliša, Sanja Popović-GrleSevere asthma or “difficult – to treat asthma” – a case reportLink
Milica Rašeta, Marta Begovac, Anamarija Štajduhar, Ana Posavec, Neven Miculinić, Gordana Pavliša, Miroslav Samaržija, Sanja Popović-GrleMissed elements for proper diagnosis in pulmonology praxisLink
Tea Vukić, Marko Banić, Dora Darapi, Dina Rnjak, Ena Tolić, Andrea Vukić DugacELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR: A FIRST CASE OF SEVERE RASH IN CROATIA AND OUR APPROACH TO DESENSITIZATIONLink
hrHR