10. kongres
Hrvatskog torakalnog društva

16. – 19. rujan

Organizator

U skladu s uputama Ministarstva zdravstva RH od 28.8.2020., kongres će se održati virtualno, 16.-19. rujna 2020.

ORGANIZATOR | ORGANIZER:

Hrvatsko torakalno društvo | Croatian Thoracic Society
www.toraks.hr 

ORGANIZACIJSKI ODBOR | ORGANIZING COMMITTEE:

PREDSJEDNIK | PRESIDENT:
Miroslav Samaržija

TAJNIK | SECRETARY:
Marko Jakopović

ČLANOVI | MEMBERS:
Marinko Artuković, Zagorka Boras, Željko Čulina, Vida John, Sandra Karabatić, Ana Hećimović, Mateja Janković Makek, Ante Marušić, Sanja Pleština, Sanja Popović-Grle, Gzim Redžepi, Dinko Stančić-Rokotov, Alma Rožman, Silvana Smojver-Ježek, Žarko Vrbica

ZNANSTVENI ODBOR | SCIENTIFIC COMMITTEE:

Mirna Alebić, Ljiljana Bulat-Kardum, Irena Godić, Ivan Gudelj, Vera Katalinić-Janković, Walter Klepetko, Aleksandra Kraljević, Ana Ljubas, Ivica Mažuranić, Bakir Mehić, Suzana Mladinov, Mihovil Roglić, Lada  Rumora, Ana Savović, Sven Seiwerth, Sanda Škrinjarić-Cincar, Igor Štagljar, Neven Tudorić, Eduard Vrdoljak, Tanja Zovko, Nikolino Žura

POKROVITELJ | UNDER THE AUSPICES OF:

Grad Zagreb | City of Zagreb